Üldkoosolek 31. augustil – ettekanne Tiia Drenkhan (EMÜ)

Järgmine üldkoosolek toimub 31augustil kell 17.15 (Stuve 2 saalis).
Kavas on ettekanne ja jätkame erakorraliste presiidiumi valimistega.
Ootame kõiki huvilisi kuulama ettekannet metsakahjustajatest.
Tiia Drenkhan (Eesti Maaülikool): “Mõnedest levinumatest metsakahjustajatest”.
Metsa tervislikku seisundit mõjutavad seenhaigused ja putukkahjurid. Levinum seenhaigus okaspuupuistutes on juurepess, putukkahjuritest on noortes okaspuukultuurides levinud harilik männikärsakas. Hariliku männikärsaka võime edasi kanda seene eoseid (s.h. juurepessu) võimaldab patogeeni veelgi efektiivsemat levikut.
Palume liikmetel võimalusel koosolekul osaleda või siis teha volitus. Volitusi võtame vastu kohapeal või ootame digiallkirjastatult aadressile elus@elus.ee
Kohapeal on liikmemaksu tasumise võimalus.