Raamatukogu

Raamatukogu andmebaas.
Seltsi raamatukogu komplekteerimist alustati kohe peale asutamist 1853. aastal. Praeguseks on sellest kujunenud Baltimaade suurim loodusteadustele spetsialiseerunud raamatukogu. Kogu täieneb nii vahetuste kui vähemal määral ka ostude ja annetuste teel.
Kogus on umbes 20 000 raamatut ja 3000 nimetust perioodikat. Kogu maht on praeguseks ligikaudu
160 000 trükist. Kogu rariteetseima osa moodustavad vanimad raamatud, millest mõned pärinevad
16. sajandist. Väga mahukas on vanema loodusteadusliku perioodika osa. Uuemast perioodikast on hästi esindatud ornitoloogia-, entomoloogia-, süstemaatika- ja mükoloogia-alased ajakirjad.
Raamatukogu töös osaleb ka raamatukogukomisjon, koosseisus: Erich Kukk, Toomas Kukk, Margus Ots, Merit Otsus, Ehte Puhang, Fred Puss.

Raamatukogu kasutamine

Raamatukogu on avatud:
E – T   9.00 –  17.00
K       10.00 – 18.00
N – R   9.00 – 17.00
Raamatukogu kasutamine on kohapeal kõigile vaba. Koju saavad trükiseid laenutada ainult seltsi liikmed. Laenutustähtaeg 3 kuud. Teatmeteoseid ja haruldasi trükiseid välja ei laenutata. Kohapeal on võimalik teha koopiaid.