Imetajanimetuste andmebaas sisaldab imetajate liikide, alamliikide ja sugukondade nimesid ladina, inglise ja eesti keeles. See on Eestikeelsete Imetajanimede Komisjoni (EIK) töö tulemus, milles on näidatud komisjoni kinnitatud eestikeelsed imetajanimetused (põhinimetused) ja ka kõrvalnimetused, mida komisjon on tunnustanud. Kõrvalnimetustena on esitatud ka tavaliste ja enamasti kodumaiste imetajate lühikesed nimekujud (rebane, orav, karu jt), mida on kohane kasutada kõnes ja kirjas siis, kui ei teki segadust sugulasliikidega. Andmebaasi 2014. a uuendatud vormis on toodud ka lühiselgitused leviku, süstemaatika jms kohta.

Imetajanimetuste andmebaas täieneb jõudumööda, 2024. a jaanuari seisuga on eestikeelsed nimed kinnitatud 770 taksonil (liigil, alamliigil või sugukonnal). Ent maailmas on imetajaliike üle 6500, nõnda on komisjonil ees veel palju tööd.

EIK-i kinnitatud imetajanimetused on soovituslikud. Nad on valminud ühtset süsteemi ja kindlaid reegleid arvestades ning peaksid sobima kasutamiseks eesti keeles. Komisjoni koosseisus on neli imetajatega tegelevat zooloogi ja üks eesti filoloog. Ladinakeelsed teadusnimetused on enamikus MSW-3 järgi1 (erandid tähistatud tärniga). Nurksulgudes on antud teadusnimetused, mis on pärit varasemast MSW väljaandest2, mõnel juhul ka mujalt.

Küsimused ja ettepanekud imetajanimetuste ning siinse andmebaasi kohta on oodatud aadressile imnim[a]elfond.ee

EIK-i tegevust on toetanud Eesti Terminoloogia Ühing (Eter), Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ) ning Teadus- ja Haridusministeerium.

Viited
1 MSW3 - Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (toim.), 2005. Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference (3. väljaanne), Johns Hopkins University Press, 2, 142 lk. Vt: http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/
2 MSW2 - Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (toim.), 1993. Mammal species of the world, a taxonomic and geographic reference (2. väljaanne). Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.

Viimati uuendatud: 13.04.2024 kell 18:55