Eesti harrastusteaduse ühingu ümarlaud – 8. veebruaril kell 15

Eesti Harrastusteaduse Ühing kutsub asjahuvilisi 8. veebruaril
Tartusse ümarlauale, kus arutatakse harrastusteaduse (sünonüümid ka
kodanikuteadus, rahvateadus) võimaluste üle tänapäeva Eestis ning
kaardistatakse ümarlaua osapoolte huvid.

Laias laastus on harrastusteaduse huvigrupid:

– kodanikud (näiteks linnuvaatlejad, keskkonnaaktivistid, ilmahuvilised),
– teadlased,
– riigi- või munitsipaalasutused

aga ka ettevõtted, kodanikuühendused jt.

Mõned näited võimalikest haakumistest:
Kodanik – info kogumine, probleemide tõstatamine, probleemide lahendamine …
Teadlane – info töötlemine, järelduste tegemine, kodanike kaasamine
info kogumisse, …
Asutused – probleemide lahendamine, kodanike kaasamine info kogumisse,
demokraatlike otsustusprotsesside algatamine, …

Viimaseid artikleid antud teemal:

https://heureka.postimees.ee/4379333/tarmo-soomere-ja-erki-tammiksaar-eesti-teaduse-markamatud-tugisambad-tuleb-varjusurmast-valja-tuua?_ga=2.77869844.1819970332.1508777499-1159800010.1506085174

https://www.nature.com/articles/d41586-017-05745-8

Ümarlaud toimub 8. veebruaril 15-17 Eesti Looduseuurijate Seltsi
auditooriumis Struve 2, Tartu.
Kokkusaamise alguses antakse ka väike ülevaade, mis Euroopas ja ka
mujal sel teemal toimub ja kuidas see meid võiks kõnetada.

Kui soovite ümarlaua arutelus osaleda, andke palun teada:

veljo.runnel@ut.ee
5206108
Eesti Looduseuurijate Selts / Tartu Ülikooli loodusmuuseum

NB! Kui teate kedagi, kes võiks antud teemast huvitatud olla ja tahab
arutelus osaleda, palun andke ka neile vihje ümarlaua toimumise kohta.

—————————
—————————

Eesti Harrastusteaduse Ühing on Eesti Looduseuurijate Seltsi
erialasektsioon, mis on võtnud eesmärgiks luua harrastusteadusele
metoodiline ja teoreetiline aluspõhi ning pakkuda sihtrühmadele tuge
koostöö arendamisel, samuti edendada harrastusteaduse osatähtsust
ühiskonnas.