Eksperdid plaanivad riigimaadel kaardistada mitu tuhat hektarit vääriselupaiku

PRESSITEADE
Eesti Looduseuurijate Selts
12.12.2018

Eksperdid plaanivad riigimaadel kaardistada mitu tuhat hektarit
vääriselupaiku

Eesti Looduseuurijate Selts asus tänavu sügisel Eesti metsades
vääriselupaiku kaardistama. Eksperdid plaanivad laialdase inventuuri
käigus üles leida ja registreerida mitu tuhat hektarit vääriselupaiku üle
Eesti, esimeste kuudega on riigimetsas kaardistatud ligi 300 ha kõrge
loodusväärtusega alasid.

Vääriselupaigad (VEP) on keskmiselt mõne hektari suurused veel säilinud
vanade loodusmetsade tükid, mis on koduks mitmetele haruldastele või
ohustatud liikidele – sestap vajavad need alad kaitset. Eestis
inventeeriti viimati VEPe süstemaatiliselt aastatel 1999-2002.
Asjatundjate hinnangul leiti toonase inventuuri käigus vaid kuni 50%
olemasolevatest VEPidest, kuid ülejäänud jäid registreerimata ning
vahepeal toimunud raietest puutumata alad on seni veel kaitseta.

“Eesti metsades on peidus veel tuhandeid hektareid kõrge kaitseväärtusega
vana loodusmetsa kilde, mis aitavad meie metsade elurikkust hoida. Kuna need alad asuvad sageli nn raieküpsetes metsades, siis raiesurve nendele aladele on suur – kogemus näitab, et iga aastaga jääb selliseid kohti üha vähemaks,” rääkis vääriselupaikade inventuuri projektijuht Renno Nellis. “Kuna riik ei ole hoolimata korduvatest keskkonnaühenduste ja ekspertide palvetest näidanud initsiatiivi vääriselupaiku laialdasemalt inventeerida, tulime sel teemal riigile appi,” selgitas Nellis.

Riigimaadel on keskkonnaregistrisse kantud vääriselupaigad lähtuvalt
keskkonnaministri määrusest ja FSC sertifikaadi põhimõtetest automaatselt
kaitstud. Eramaadel on VEPide kaitse vabatahtlik, maaomanikud saavad
riigiga sõlmida nende alade kaitseks tasustatud lepingu. Käesolev
vääriselupaikade inventuur keskendub riigimaadele, kus on ka kõige rohkem
vääriselupaiku säilinud.

Inventuuri viivad Eesti Looduseuurijate Seltsi eestvedamisel läbi
vääriselupaikade määramise tunnistust omavad spetsialistid. Vastavalt
vääriselupaikade määrusele kontrollivad andmeid Keskkonnaameti
spetsialistid, kes edastavad need Keskkonnaagentuurile registrisse
kandmiseks. Projekti raames on plaanis koolitada juurde spetsialiste, kel
oleks pädevus vääriselupaiku määrata, et tagada vääriselupaikade
registreerimise pikaajaline jätkusuutlikkus. Aastatel 2018-2020
läbiviidavat vääriselupaikade inventuuri projekti toetab Baltic Sea
Conservation Foundation.

Uuri lähemalt projekti kohta SIIT!

Rohkem infot:

Renno Nellis
Vääriselupaikade inventuuri projektijuht
Eesti Looduseuurijate Selts
E-post: renno.nellis@gmail.com
Tel: +372 53 021 377

Mariliis Haljasorg
Vääriselupaikade inventuuri projekti kommunikatsioonijuht
Eesti Looduseuurijate Selts
E-post: mariliis@elus.ee
Skype: mariliis.haljasorg