Pille Tomsoni avalik loeng 25.04.2019 kell 17.15

  1. aprillil kell 17.15 toimub ELUSi üldkoosolek, kohaks ELUSi maja saal.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1) Pille Tomson peab avaliku loengu teemal ‘Olgo môts pääl ehk ollematta  –  Võrumaa alemaadest tänapäeval’

2) Kaarel Orviku tutvustab oma eelmisel aastal ilmunud raamatut ‘Rannad ja rannikud: õpik kõrgkoolidele’

3) Kinnitamisele tuleb majandusaasta aruanne ja võetakse vastu uusi LUSi liikmeid.