Eksperdid on riigimetsas kaardistanud 4800 ha uusi vääriselupaiku

Eesti Looduseuurijate Selts (ELUS) asus 2018. aasta sügisel riigimaadel asuvates metsades vääriselupaiku inventeerima. Tänaseks on ekspertide abiga kaardistatud 4800 ha uusi vääriselupaiku.Vääriselupaigad on keskmiselt mõne hektari suurused loodusmetsade killud majandusmetsades või kaitsealade piiranguvööndites. Sellistes väga vanades metsades leidub suure tõenäosusega haruldasi ja ohustatud liike. Vääriselupaigad on kõrge looduskaitselise väärtusega ja mitmekesise metsaelustikuga kohad – nii väärtuslikke alasid leidub Eestis ainult 1,1% metsamaast. Riigimaadel on keskkonnaregistrisse kantud vääriselupaigad kaitstud keskkonnaministri määruse ja FSC sertifikaadi alusel.

Kõige enam vääriselupaiku on inventuuri käigus leitud Hiiumaal, Pärnumaal, Virumaal ja Tartumaal. Eksperdid on välitöödel leidnud ka mitmeid haruldasi samblaid, samblikke, seeni ja soontaimi. “Vääriselupaikade kaardistamine on näidanud, et Eestis on mitmel pool veel alles võimsaid vanade loodusmetsade või koguni põlismetsade killukesi, mis on üllatavalt liigirikkad. Selliste alade säilitamine on väga oluline meie metsade elurikkuse hoidmiseks,” rääkis inventuuri eestvedaja Renno Nellis.

Inventuuri viivad ELUSi eestvedamisel aastatel 2018-2020 läbi mitmed Eesti parimad metsaelupaikade ja -elustiku spetsialistid, sh vääriselupaikade määramise litsentsi omavad inimesed.  Kontrollitavate alade eelvalik tehakse takseerandmete ja ortofotode alusel ning metsade väärtust kontrollitakse kohapeal. Uute vääriselupaikade andmed kirjeldatakse ja saadetakse Keskkonnaametile, kelle spetsialistid kontrollivad esitatud andmeid ning edastavad need keskkonnaregistrisse kandmiseks Keskkonnaagentuurile.

Foto põlismetsast Virumaal teate juures kasutamiseks, autor Renno Nellis: https://drive.google.com/file/d/1vUhgYdnjfQGhOplu1bW85YXymHXA65RH/view?usp=sharing

Rohkem infot:
https://www.elus.ee/index.php/vaariselupaikade-inventuur-eestis/

Renno Nellis
Vääriselupaikade inventuuri projektijuht
Eesti Looduseuurijate Selts
E-post: renno.nellis@gmail.com
Tel: +372 53 021 377