Teoreetilise bioloogia kevadkool!

Head teoreetilise bioloogia ja matemaatika huvilised!

47. teoreetilise bioloogia kevadkool toimub 24.-26. septembril Voore külas, Jõgevamaal. Eesti Looduseuurijate Seltsi teoreetilise bioloogia sektsiooni poolt korraldatava aastakonverentsi lahkeks võõrustajaks on seekord Voore Puhkekeskus Jõgevamaal (https://voorepuhkekeskus.ee/). Kevadkooli kavaga saab tutvuda SIIN.

Nii nagu eelmistel aastatelgi saab kevadkoolis osaleja lisaks uutele ja põnevatele teadmistele kosutada oma vaimu looduses või hoopiski saunamõnusid nautides. Ja värsket Schola Biotheoretica artiklikogumikku lugedes. Isegi kui sel korral lükkus kevad sügisesse.

Tartust viib kevadkooli reedel lõuna paiku buss ja toob pühapäeva lõuna paiku ka Tartusse tagasi. Tallinnast tulijal tasuks end samuti Tartust lähtuvale bussile registreeruda.

Kui kohtume ilmaruumis mõne Maavälise organismiga, siis kuidas leida temaga ühine keel? Kindlalt toimib vaid üks – matemaatika. 1+1 on sama ilmaruumi igas otsas – selle väljendamiseks tuleb vaid ühised märgisüsteemid kokku leppida, ja mõistmine ongi üleüldine. Või kas on? Matemaatika on moel või teisel, avatumal või varjatumal moel sees igasuguses loodusteaduses. Mida rohkem me seda mõistame, nii selle eri tüüpe, vorme, rakendusi, samuti matemaatika võimalusi ja piiranguid – seda paremini suudame me tuvastada ja veenvamalt esitada neid mustreid, mudeleid ja ennustusi, mida me loodusest leiame või sealt leida soovime. Matemaatika avardab meie taipkondlikkust.

Matemaatika pole kevadkooli teemaks esmakordselt. Kakskümmend aastat tagasi toimus Tipul teoreetilise bioloogia kevadkool teemal “Matemaatika ja bioloogia”. Stohhastilised mudelid olid teemaks juba 1985. aastal, komplekssüsteemid 2013. aastal, ning servapidi on pea kõik kevadkoolide teemad olnud matemaatilised. See on paratamatus. Matemaatika pakub, ja seejuures väga erinevaid võimalusi selleks, kuidas kirjeldada ja mõista elusloodust. Suurendame ja edendame seda kirjeldamist ja mõistmist koos, ja üheskoos matemaatikutega. Kava leiab altpoolt.

Registreerimine (http://www.elus.ee/tbk/?do=reg) on avatud. Palume tasuda osalustasu (20EUR, tudengid ja pensionärid 10EUR) ühele MTÜ Eesti Looduseuurijate Seltsi kontodest; Swedbank a/a EE10 2200 2210 4117 9863, SEB a/a EE71 1010 1020 0024 4000, selgitusreale: TeorBio 47, saajaks märkida MTÜ Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures

Osalustasus sisaldub transport (Tartust), ööbimine, toitlustus ning Kevadkooli kogumik. Osavõtumaksu on võimalik tasuda ainult ülekandega. Makse mittelaekumisel registreerumine tühistatakse. Kohad on piiratud (50), nii et kiirustage!

Kohtumiseni Voorel,

47. teoreetilise bioloogia kevadkooli korraldajad.