Looduseuurijate Selts alustas arenguhüppe ettevalmistamisega

„Meil on vaja omavahel arutada ja kokku leppida, milliseid muudatusi on eelseisvatel aastatel vaja LUSis teha – milline võiks olla LUSi arenguhüpe.

Arenguhüppe ettevalmistamiseks oleme koostanud projekti ning saanud KÜSKilt esialgse rahastuse. Projekti ideede tutvustamiseks ja ühiseks aruteluks on mul heameel paluda teid avakoosolekule“

                                                                                         – Urmas Kõljalg

Looduseuurijate Selts (LUS) on väärika ajalooga organisatsioon, mis on läbi erinevate ajastute kandnud oma põhiväärtusi ning ühendanud eri valdkondade teadlasi ja otsustajaid. Eelmisel aastal taasavatud LUSi saal võõrustas 8. aprillil taas märgilist sündmust: seekord olid osalema palutud esindajad kõigist LUSi sektsioonidest ja komisjonidest, et ühiselt mõtiskleda LUSi oleviku ja tuleviku üle.

LUSi Presiidium esitas kevadel SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projektitaotluse „LUSi arenguhüppe ettevalmistamine“. Projekti käigus kaasatakse LUSi allüksuste esindajad konsultatsiooniprotsessi ning valmib LUSi edasine tegevuskava. Valminud tegevuskava tutvustatakse LUSi üldkoosolekul 16. juunil.

8. aprillil toiminud avakoosolekul tutvustas LUSi teadussekretär Hannes Rohtsalu projekti eesmärke ja ajakava. Sõna võttis LUSi areguekspert Riho Kuppart. Saalis viibinud 27 osalejat jagunesid loosi alusel väiksematesse töögruppidesse ning osalesid ajurünnakus teemadel „Miks on LUS olemas?“, „Milline on LUS 10 aasta pärast“ ja „LUSi SWOT analüüs“. Teiste töörühmade seas osales ka nn „Zoomi rühm“, keda juhendas presiidiumi liige Kairi Põldsaar.

Peale avakoosolekut jätkub töö sektsioonides. Projekti järgmine verstapost on 27. mail toimuv LUSi strateegiapäev.

Looduseuurijate Seltsi arenguhüppe ettevalmistust toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Vaata lähemalt: eesmärgid ja ajakava.

Allüksuste esindajad on kogunenud LUSi saali
LUSi teadussekretär Hannes Rohtsalu tutvustab algavat projekti
Sissejuhatusele järgneb vilgas mõttetöö väikestes gruppides

 

Lõpuks tutvustatakse arutelude tulemusi. Kohtumiseni 27. mail!