Eesti Looduseuurijate Selts pälvis 2022. aasta keskkonnateo tiitli.

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) valis keskkonnateoks Eesti Looduseuurijate Seltsi poolt läbiviidud mahuka vääriselupaikade kaardistamise riigimetsades.

Vääriselupaik. Foto: Karl Adami

Aastatel 2019-2022 kontrolliti üle ligi kakskümmend neli tuhat riigimaadel paiknevat metsaeraldist ja leiti 4100 uut vääriselupaika (VEP) kogupindalaga 13 400 ha. Vääriselupaigad on suure loodusväärtusega ning liigirikkad vanad metsakooslused, mille säilimine on metsaelustiku seisukohalt võtmetähtsusega.

Vaata rohkem infot siin ja siin.