Antropoloogiasektsioon

Esimees: Gudrun Veldre
e-mail: gudrun.veldre(at)ut.ee

Antropoloogia sektsioon on Looduseuurijate Seltsi üks väiksematest sektsioonidest, loodud 1939.a. Tänu sektsiooni asutajaliikmele ja kauaaegsele juhatajale prof. Juhan Aulile ning edaspidisele sektsiooni juhatajale, prof. Auli õpilasele biol. kand. Leiu Heapostile, on sektsioon palju teinud eesti rahva ja ka naaberrahvaste, eriti soome-ugri rahvaste antropoloogiliseks uurimiseks. Antropoloogia sektsioon on ainus koht Eestis, mis koondab inimesi, kes tegelevad eestlaste füüsilise antropoloogiaga mitmest aspektist (nagu somatoloogia, dermatoglüüfika, populatsioonigeneetika, odontoloogia, paleoantropoloogia, meditsiiniantropoloogia, spordiantropoloogia).
Sektsiooni ülesandeks on uurida eestlaste morfoloogilist varieeruvust, populatsioonigeneetilist struktuuri ja eesti rahva päritolu küsimusi, etnogeneesi. Praktikas on kasutusele võetud konstitutsionaalne uurimismeetod kardioloogias, sünnitusabis ja toitumise uurimisel.
LUSi toetusel on kogutud dermatoglüüfilist materjali Eesti erinevatest piirkondadest, populatsioonigeneetilist materjali (eelkõige seroloogilist) nii eestlastelt kui meie hõimurahvastelt. Antropoloogilisi uurimistulemusi, samuti muid antropoloogilisi probleeme on käsitletud ettekandekoosolekutel. Siin on esinenud ka külalisesinejad naaberteadusaladelt – psühholoogid, filosoofid, meedikud jt. spetsialistid. Looduseuurijate Seltsi väljaannetes on publitseeritud antropoloogiaalaseid töid. Üks ELUSi aastaraamat on komplekteeritud antropoloogilistest töödest. On läbi viidud antropoloogia-alaseid konverentse. Antropoloogiasektsiooni liikmete eestvõttel on koostatud rahvusvahelisi TÜ antropoloogiaalaste tööde kogumikke (praegu “Papers on Anthropology” nime all) ning mitmeid aastaid anti välja Eesti Antropomeetriaregistri Aastaraamatut.
Antropoloogia sektsiooni liikmete eestvõtmisel alustati TÜ mitmes teaduskonnas antropoloogiaalaste valikkursuste lugemist.