Astu liikmeks

Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevliikmeks võib olla isik, kes tegutseb aktiivselt loodusteaduste alal, esitab oma töö tulemusi teaduslike ettekannetena, avaldab trükis teaduslikke töid, või kes oma tegevusega aitab oluliselt kaasa Eesti Looduseuurijate Seltsi ülesannete täitmisele.

Seltsi liikmeks astumisel palume esitada kirjaliku sooviavalduse koos kahe tegevliikme soovitusega.

Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlaksmääratud suuruses.

Liikmemaksu suurus on alates 2024. aastast:

tegevliikmed 40.- EUR, pensionärid ja üliõpilased (v.a. doktorandid) 10.- EUR

LIIKMEAVALDUS

Eesti Looduseuurijate Seltsi tegevliige valitakse kandidaadi kirjaliku sooviavalduse ja kahe tegevliikme soovitusel üldkoosoleku poolt kinnisel hääletusel. Tegevliikme kandidaadid tehakse teatavaks varasemal üldkoosolekul.