Auliikmed

Eesti Looduseuurijate Seltsi auliikmeks valitakse isikuid alates 50. eluaastast, kellel on erilisi teeneid loodusteaduste arendamisel või kes oma kauaaegse viljaka tegevusega Eesti Looduseuurijate Seltsis on osutanud sellele suuri teeneid. Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige valitakse Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi ettepanekul kas presiidiumi, Eesti Looduseuurijate Seltsi allüksuse või vähemalt viie tegevliikme motiveeritud esitise põhjal üldkoosoleku poolt kinnisel hääletusel. Auliikmele antakse vastav diplom. Auliikmed moodustavad Auliikmete kogu.

Eesti Looduseuurijate Seltsi auliikmed:

Teuvo Ahti
Jaan Einasto
Jüri Engelbrecht
Toomas Frey
Fred Jüssi
Kuulo Kalamees
Linda Kongo
Kalevi Kull
Vilma Kuusk
Tõnu Möls
Tarmo Timm
Zenbei Uchijima
Mihkel Veiderma
Tõnu Viik