Auliikmed

Eesti Looduseuurijate Seltsi auliikmeks valitakse isikuid alates 50. eluaastast, kellel on erilisi teeneid loodusteaduste arendamisel või kes oma kauaaegse viljaka tegevusega Eesti Looduseuurijate Seltsis on osutanud sellele suuri teeneid. Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige valitakse Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi ettepanekul kas presiidiumi, Eesti Looduseuurijate Seltsi allüksuse või vähemalt viie tegevliikme motiveeritud esitise põhjal üldkoosoleku poolt kinnisel hääletusel. Auliikmele antakse vastav diplom. Auliikmed moodustavad Auliikmete kogu.

Eesti Looduseuurijate Seltsi auliikmed:

Teuvo Ahti

Jaan Einasto

Jüri Engelbrecht

Fred Jüssi

Mati Kaal

Kuulo Kalamees

Anne Kirk

Linda Kongo

Kalevi Kull

Vilma Kuusk

Tarmo Timm

Tõnu Viik

Zenbei Uchijima