Auliikmed

Eesti Looduseuurijate Seltsi auliikmeks valitakse isikuid alates 50. eluaastast, kellel on erilisi teeneid loodusteaduste arendamisel või kes oma kauaaegse viljaka tegevusega Eesti Looduseuurijate Seltsis on osutanud sellele suuri teeneid. Eesti Looduseuurijate Seltsi auliige valitakse Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi ettepanekul kas presiidiumi, Eesti Looduseuurijate Seltsi allüksuse või vähemalt viie tegevliikme motiveeritud esitise põhjal üldkoosoleku poolt kinnisel hääletusel. Auliikmele antakse vastav diplom. Auliikmed moodustavad Auliikmete kogu.

Eesti Looduseuurijate Seltsi auliikmed:

 

Teuvo Ahti

Jaan Einasto

Jüri Engelbrecht

Toomas Frey

Fred Jüssi

Kuulo Kalamees

Linda Kongo

Kalevi Kull

Vilma Kuusk

Tõnu Möls

Tarmo Timm

Zenbei Uchijima

Mihkel Veiderma

Tõnu Viik

Mati Kaal

Anne Kirk