Auliikmete kogu

Auliikmete kogu kutsutakse kokku seltsi jaoks oluliste küsimuste lahendamiseks.