26. jaanuari üldkoosolekul tutvustatakse raamatut Mart Viikmaast

Head LUSi liikmed,

Järgmine üldkoosolek toimub neljapäeval, 26. jaanuaril kell 17 LUSi saalis Struve tn 2. Tõnu Viik ja Sulev Kuuse esitlevad värskelt ilmunud Mart Viikmaa elulugu tutvustavat raamatut „Magister, kes andis nõu professoreile“.

Mart Viikmaa (1938-2018) oli tuntud Eesti bioloog ja geneetik. Mart oli ELUSi teoreetilise bioloogia sektsiooni esimees (1983-1984) ning Loodusteaduste Klassika sarjas ilmunud raamatu „Pärilikkuseteaduse teerajajad“ (2018) autor. Vt Pärilikkuseteaduse teerajajad – Apollo.

Peale ettekannet uute liikmekandidaatide tutvustamine ja suupistelaud. Võimalus ettekannet jälgida Zoomi kaudu, külalistel palume lingi saamiseks pöörduda: secretarius@elus.ee

Mart Viikmaa elulugu tutvustav raamat: “Magister, kes andis nõu professoreile” (2023)
Mart Viikmaa raamatu „Pärilikkuseteaduse teerajajad“ (2018) kaanefoto

Üldkoosolek 22. detsembril

Head LUSi liikmed,

Selle aasta viimane üldkoosolek toimub 22. detsembril kell 17 LUSi saalis. Kavas aastalõpu ettekanne LUSi Presidendilt ja loodusfotode vaatamine Ain Piiriga (kagu-Eesti päevaliblikad).

Võimalik liituda ka zoomi teel, lingi saamiseks palume pöörduda: secretarius@elus.ee

 

Üldkoosolek 27. oktoobril

Head LUSi liikmed,

Järgmine üldkoosolek toimub 27. oktoobril kell 17 LUSi saalis Struve tn 2. Ettekande teeb Egle Tammeleht teemal “Aasta loom 2022 – pruunkaru”. Järgneb uute liikmete hääletamine. Külalised oodatud. 

Lisainfo: secretarius@elus.ee

Vääriselupaikade inventuuri kokkuvõte

Vääriselupaikade inventuur riigimaadel 2019-2022. Renno Nellis, 27.09.2022. (Maa-amet, 2022)

Eesti Looduseuurijate Selts inventeeris aastatel 2019-2022 riigimaadel veel registreerimata vääriselupaikasid (VEP). Üle kontrolliti ligi 24 tuhat metsaeraldist, millest vääriselupaiga tunnustele vastas kolmandik aladest. Kokku leiti ja kirjeldati riigimaadele 4100 uut vääriselupaika, mille pindala oli 13 400 ha. Uute VEPde andmed on edastatud Keskkonnaametile, kes on kinnitanud vääriselupaigad 2/3 ulatuses ja ülejäänud andmed on ametis kontrollimisel.

Kirjeldatud uutest vääriselupaikadest asuvad majandusmetsades 7500 ha ja erinevatel kaitstavatel aladel 5900 ha, sh planeeritavatel kaitsealadel. Viimastel aastatel on VEPe suurel hulgal juurde kirjeldanud ka RMK, vähemalt 9000 ha ulatuses. Kokku on praeguseks (19.09.2022) vääriselupaikasid keskkonnaregistris kokku 38 500 ha, mis moodustab 1,6% metsamaast.

Vääriselupaigad on veel säilinud loodus- ja põlismetsad, kus leidub haruldasi ja ohustatud liike – need on mitmekesise elustiku ning väga kõrge looduskaitselise väärtusega metsaalad. Uutest vääriselupaikadest leiti palju kaitsealuseid ja ohustatud liike, sh kümneid väga haruldasi liike, nt väike-punalamesklane, männisinelane, helepruun taelik, poropoorik, kaunis neersamblik, tera-mõhnsamblik, kurdõhik ja tamarisk-kariksammal.

Vääriselupaikade inventuuri tulemusi tutvustati 27. septembril 2022.a Tartus toimunud seminaril. Vaata rohkem infot: Liigirikkuse paradiis » vaariselupaik.ee

Vääriselupaikade inventeerimist riigimaadel toetas Baltic Sea Conservation Foundation, https://baltcf.org/

Renno Nellis
Vääriselupaikade inventuuri projektijuht
Eesti Looduseuurijate Selts
E-post: renno.nellis@gmail.com
Tel: +372 53 021 377

Vääriselupaikade inventuuri lõpuseminar

Vääriselupaikade inventuuri lõpuseminar toimub 27. septembril kell 14-17 Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsisaalis. Lisaks VEP inventuuri tulemustele ja leitud liikidele räägime vääriselupaikade hiljutisest servamõju-uuringust ja maakasutusmuutuste mõjust VEP-dele:

 • Vääriselupaikade inventuur riigimaadel 2019-2022 – tulemused ja muljed
  Renno Nellis, VEP inventuuri projektijuht
 • Milliseid ohustatud ja haruldasi liike leidsime vääriselupaikadest?
  Indrek Tammekänd, loodusväärtuste ekspert
 • Eesti loodusmetsafragmentide elustik ja struktuur – hiljutise uuringu tulemused
  Kadri Runnel, Tartu Ülikool
 • Vääriselupaigad ja maakasutusmuutused
  Anneli Palo, Tartu ÜlikoolPalun registreeruge VEPi seminarile alloleval lingil:

https://forms.gle/GikPbLCwaot4LdhY9

Veebiülekannet ürituselt ei toimu. Detailne päevakava asub SIIN. Vaata ka vaariselupaik.ee.

Parimaga,

Renno Nellis

LUSi arenguhüppe ettevalmistus on sooritatud (01.04-30.06.2022, KÜSK)

„Meil on vaja omavahel arutada ja kokku leppida, milliseid muudatusi on eelseisvatel aastatel vaja LUSis teha – milline võiks olla LUSi arenguhüpe.

Arenguhüppe ettevalmistamiseks oleme koostanud projekti ning saanud KÜSKilt esialgse rahastuse. Projekti ideede tutvustamiseks ja ühiseks aruteluks on mul heameel paluda teid avakoosolekule“

                                                                                – Urmas Kõljalg, aprill 2022

Looduseuurijate Selts (LUS) on väärika ajalooga organisatsioon, mis on läbi erinevate ajastute kandnud oma põhiväärtusi ning ühendanud eri valdkondade teadlasi ja otsustajaid. Tänaste sündmustega kaasnevad sotsiaalmajanduslikud ja keskkonnaalased väljakutsed puudutavad vahetult ka meid. LUS on oma arengu ristteel – tuleb otsustada, millist rolli saab LUS edaspidi täita sarnaselt mõtlevate organisatsioonide ja üksikisikute võrgustikus.

LUSi Presiidium esitas 2022 a kevadel SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projektitaotluse „Looduseuurijate Seltsi arenguhüppe ettevalmistus“, mis sai KÜSKilt toetuse summas 4000 eurot. Projekti eesmärk oli kaasata üle 50% LUSi allüksuste juhtidest konsultatsiooniprotsessi ning koostada LUSi edasine tegevuskava.

8. aprillil toiminud avakoosolekul tutvustas LUSi teadussekretär Hannes Rohtsalu alanud projekti ning selle eesmärke ja ajakava. Nõuandeid ja kogemusi jagas LUSi areguekspert Riho Kuppart. Saalis viibinud 27 osalejat jagunesid loosi alusel väiksematesse töögruppidesse ning osalesid ajurünnakus teemadel „Miks on LUS olemas?“, „Milline on LUS 10 aasta pärast“ ja „LUSi SWOT analüüs“.

27. mail toimus LUSi strateegiapäev. Allüksuste esindajad kogunesid taas LUSi saali ning arutlesid koos Presiidiumi liikmete ja arengueksperdiga LUSi edasiste tegevuste üle. Tänu strateegiapäevale valmis LUSi prioriteetide googledoc küsimustik, mis saadeti LUSi listi kõigile liikmetele tutvumiseks ja vastamiseks.

Laekunud vastuste põhjal koostas Presiidiumi LUSi esmase tegevuskava, mida tutvustati 16. juuni üldkoosolekul. Tegevuskavaga tutvumiseks palume ühendust võtta secretarius@elus.ee  

Looduseuurijate Seltsi arenguhüppe ettevalmistust toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Allüksuste esindajad on kogunenud LUSi saali
LUSi teadussekretär Hannes Rohtsalu tutvustab algavat projekti
Sissejuhatusele järgneb vilgas mõttetöö väikestes gruppides

 

Lõpuks tutvustatakse arutelude tulemusi. 

LUSi üldkoosolek 16. juunil

Head Looduseuurijate Seltsi liikmed

LUSi järgmine üldkoosolek toimub 16. juunil kl 17 LUSi majas. Päevakorras:
1. Madli Linder: “NEOBIOTA 2022 konverentsi tutvustus” (vt lisainfo)

2. Urmas Kõljalg: “LUSi esmase tegevuskava tutvustus”

3. Uute liikmete hääletamine.

Koosolek on jälgitav ka Zoomis. Esimene ettekanne algab kl 17.15. Zoomi linki jagatakse LUSi listis, külalistel palume registreerumiseks pöörduda secretarius@elus.ee.

Looduseuurijate Seltsi esmase tegevuskava koostamist toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Rohkem infot siin: Looduseuurijate Selts alustas arenguhüppe ettevalmistamisega – Eesti Looduseuurijate Selts (elus.ee)

 

Järgmine üldkoosolek

Head Looduseuurijate Seltsi liikmed,

LUSi järgmine üldkoosolek toimub neljapäeval 26. mail LUSi saalis Struve tn 2.

Päevakorras:
1. Esineb Ivo Kruusamägi ettekandega „Kuidas tuua teadus Vikipeediasse?“
2. Majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Uute liikmete hääletamine.

Ettekanne algab kl 17.15. Võimalik liituda ka Zoomis. Külalistel palume registreeruda secretarius@elus.ee

Looduseuurijad tutvustavad uusi raamatuid

LUSi liikmed tutvustavad järgmisel nädalal oma uusi raamatuid:

24. mail kell 18 esitletakse Tartu Ülikooli loodusmuuseumis Mati Martini uut raamatut “Kiilid”. Rohkem infot SIIN.

25. mail kell 16 esitleb Raivo Mänd Oecologicumi 6. korruse puhkealal oma uut raamatut “Ürgema needus ja teisi jutte loodusest ning inimesest”. Raamatu kohta leiab rohkem infot SIIT.

LUSi botaanikasektsioon sai uueks nimeks Eesti botaanika ühing

LUSi botaanikasektsioonis toimus 20. aprillil koosolek. Koosolekul toimunud  ini-kollaste ettekannete failid on näha aadressidelt:
                                                                                                                                  Koosolekul arutati botaanikasektsiooni tulevikku ja üksmeelselt otsustati jätkata LUSi botaanikasektsiooni tegevust Eesti botaanika ühinguna. Loodud ühing jätkab 29. novembril 1928 asutatud LUSi botaanikasektsiooni tegevust ja kuulub juriidiliselt endiselt LUSi koosseisu, tegemist pole uue MTÜ-ga. Valiti Eesti botaanika ühingu juhatus – esimees prof Meelis Pärtel, liikmed Kai Vellak, Silvia Pihu, Ott Luuk ja Toomas Kukk.