Eksperdid on riigimetsas kaardistanud 4800 ha uusi vääriselupaiku

Eesti Looduseuurijate Selts (ELUS) asus 2018. aasta sügisel riigimaadel asuvates metsades vääriselupaiku inventeerima. Tänaseks on ekspertide abiga kaardistatud 4800 ha uusi vääriselupaiku.Vääriselupaigad on keskmiselt mõne hektari suurused loodusmetsade killud majandusmetsades või kaitsealade piiranguvööndites. Sellistes väga vanades metsades leidub suure tõenäosusega haruldasi ja ohustatud liike. Vääriselupaigad on kõrge looduskaitselise väärtusega ja mitmekesise metsaelustikuga kohad – nii väärtuslikke alasid leidub Eestis ainult 1,1% metsamaast. Riigimaadel on keskkonnaregistrisse kantud vääriselupaigad kaitstud keskkonnaministri määruse ja FSC sertifikaadi alusel.

Kõige enam vääriselupaiku on inventuuri käigus leitud Hiiumaal, Pärnumaal, Virumaal ja Tartumaal. Eksperdid on välitöödel leidnud ka mitmeid haruldasi samblaid, samblikke, seeni ja soontaimi. “Vääriselupaikade kaardistamine on näidanud, et Eestis on mitmel pool veel alles võimsaid vanade loodusmetsade või koguni põlismetsade killukesi, mis on üllatavalt liigirikkad. Selliste alade säilitamine on väga oluline meie metsade elurikkuse hoidmiseks,” rääkis inventuuri eestvedaja Renno Nellis.

Inventuuri viivad ELUSi eestvedamisel aastatel 2018-2020 läbi mitmed Eesti parimad metsaelupaikade ja -elustiku spetsialistid, sh vääriselupaikade määramise litsentsi omavad inimesed.  Kontrollitavate alade eelvalik tehakse takseerandmete ja ortofotode alusel ning metsade väärtust kontrollitakse kohapeal. Uute vääriselupaikade andmed kirjeldatakse ja saadetakse Keskkonnaametile, kelle spetsialistid kontrollivad esitatud andmeid ning edastavad need keskkonnaregistrisse kandmiseks Keskkonnaagentuurile.

Foto põlismetsast Virumaal teate juures kasutamiseks, autor Renno Nellis: https://drive.google.com/file/d/1vUhgYdnjfQGhOplu1bW85YXymHXA65RH/view?usp=sharing

Rohkem infot:
https://www.elus.ee/index.php/vaariselupaikade-inventuur-eestis/

Renno Nellis
Vääriselupaikade inventuuri projektijuht
Eesti Looduseuurijate Selts
E-post: renno.nellis@gmail.com
Tel: +372 53 021 377

27.02 – Ain Raal – ‘Ravimtaimed ja tõenduspõhisus’

27. 02 kl 17.15 toimuval ELUSi üldkoosolekul kõneleb Tartu ülikooli farmakognoosia professor Ain Raal teemal ‘Ravimtaimed ja tõenduspõhisus’. Juttu tuleb tõenduspõhisuse kriteeriumitest ravimtaimede uurimisel ning Eesti tuntumate ravimtaimede teadusliku uurituse tasemest. Pikemalt käsitletakse ka Euroopa Ravimiameti ja Euroopa farmakopöa põhimõtteid ravimtaimede hindamisel ja droogide standardite kehtestamisel.

Kohapeal on võimalik osta ka Ain Raali, Mikk Sarve ja Kristel Vilbaste raamatuid ‘Eesti ravimtaimed’ ja ‘Eesti ravimtaimed 2’.

Kuna ELUSi maja saal läbib hetkel uuenduskuuri, toimub üldkoosolek seekord TÜ loodusmuuseumi õppeklassis Vanemuise 46-247. Samas kohas toimuvad ka järgnevad üldkoosolekud kuni maini (k.a).

30. jaanuaril kell 17.15 kõneleb Joonas Plaan

ELUSi üldkoosolekul 30.01 kl 17.15 kõneleb keskkonnaantropoloog Joonas Plaan teemal “Loodust uurides läbi inimese”. Oma ettekandes tutvustab ta, kuidas uurib keskkonda antropoloog ning arutleb miks peaksid loodus- ja sotsiaalteadlased rohkem koostööd tegema. Toetudes oma eelnevatele uuringutele, räägib Plaan looduskaitsega kaasnevatest konfliktidest, erinevatest arusaamistest ja teadmistest loodusest ning kliimamuutustest.

Kõik on oodatud!

Risto Raimets – avalik loeng 28.11, kl 17.15

ELUSi üldkoosolekul 28.11 kl 17.15 kõneleb EMÜ värske doktor Risto Raimets teemal “Sünteetiliste ja bioloogiliste pestitsiidide mõjud meemesilastele ja kimalastele”. Toimumiskoht on ELUSi maja saal, Struve 2.

Kõik huvilised on oodatud!

Leho Luigujõe ettekanne – Ekspeditsioon “Antarktika 200” 31.10.2019

ELUSi üldkoosolekul 31.10 kl 17.15 peab Leho Luigujõe avaliku ettekande teemal Ekspeditsioon “Antarktika 200”. Toimumiskoht on ELUSi maja saal, Struve 2. Jaanuaris 2020 möödub 200 aastat Antarktika avastamisest, mille üheks oluliseks võtmeisikuks oli ka Saaremaal sündinud maadeavastaja Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Selle tähtpäeva tähistamiseks võeti ette retk Kroonlinnast – Antarktikasse ja seda purjelaeval “Admiral Bellingshausen”. Ettekandes tulebki sellest ekspeditsioonist juttu, rõhuga lõigul Bergen London.

Kõik on oodatud!

Avalik loeng – Kalevi Kull

30. mail kell 17.15 toimuva avaliku loengu  teemal ’Elu teooria vaimust’ peab Kalevi Kull. Ettekanne tõukub osalt tema äsjailmunud raamatust ’Teoreetilisest bioloogiast: eluteadus matemaatika ja semiootika vahel’.

Pärast jätkame seltsi korralduslike küsimustega.

Pille Tomsoni avalik loeng 25.04.2019 kell 17.15

  1. aprillil kell 17.15 toimub ELUSi üldkoosolek, kohaks ELUSi maja saal.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1) Pille Tomson peab avaliku loengu teemal ‘Olgo môts pääl ehk ollematta  –  Võrumaa alemaadest tänapäeval’

2) Kaarel Orviku tutvustab oma eelmisel aastal ilmunud raamatut ‘Rannad ja rannikud: õpik kõrgkoolidele’

3) Kinnitamisele tuleb majandusaasta aruanne ja võetakse vastu uusi LUSi liikmeid.

Lauri Laanisto ettekanne teemal “Hanski, saared ja biogeograafia” 28. märtsil

  1. märtsil  kõneleb Lauri Laanisto teemal “Hanski, saared ja biogeograafia”. Alustame nagu ikka kl 17.15 ELUSi maja saalis.

Ettekannet tutvustab ta ise järgnevalt:

Järjest kiiremini muutuvas maailmas muutub järjest olulisemaks elusorganismide leviku uurimine. Kes kus elab, ja kui hästi ta seal hakkama saab. Sestap on biogeograafia ammuunustatud teadusdistsipliinide kapist uuesti välja otsitud, tolmust puhtaks klopitud, ja uued moodsad mudelid selga pandud. Isegi hüüdnimi on uus – makroökoloogia. Aga kuidas levimine käib – ikka ühelt saarelt teisele hüpates. Saar aga ei ole ilmtingimata veega ümbritsetud maismaajupp, see on ka mäetipp tasandikul, oaas kõrbes, parkimisplats keset metsa, ja metsalaik keset parkimisplatsi. Isegi inimene on saar, öelgu John Donne mida iganes… Soome ökoloog Illka Hanski (1953-2016) uuris terve elu kõiksugu saari ja nende elurikkust, Gröönimaast inimesteni, ja võttis kõik elu jooksul kogutud teadmised kokku raamatusse “Sõnumeid saartelt”. Sellest kõigest saabki juttu olema.

Kõik huvilised on oodatud!

Vääriselupaikade seminari ettekanded

Eesti Looduseuurijate Selts korraldas 24. jaanuaril Tartus seminari “Vääriselupaigad Eestis”. Alt leiab seminari ettekanded.

Ettekannete videosalvestusi näeb SIIT

Ettekannete slaidid
Klõpsa pealkirjal, et avada ettekande PDF! 

  1. Seminari sissejuhatus – Renno Nellis, Eesti Looduseuurijate Seltsi VEP inventuuri projektijuht
  2. Woodland Key Habitats survey – a look in the rear-view mirror and future perspectives – Leif Andersson, Rootsi metsaökoloog, vääriselupaikade inventeerimise metoodika üks autoritest. 
  3. Kuidas leida vääriselupaik? – Anneli Palo, maastikuökoloog, Tartu Ülikooli teadur
  4. Vääriselupaigad teadlase vaatenurgast– Raul Rosenvald, Eesti Maaülikooli vanemteadur
  5. Vääriselupaigad riigimetsas – Kaupo Kohv, RMK looduskaitse osakonna juhataja
  6. Vääriselupaikade elustiku mitmekesisusest – Indrek Tammekänd, looduskaitse ekspert
  7. Eesti Looduseuurijate Seltsi VEP inventuuri projekti tutvustus – Renno Nellis, VEP inventuuri projektijuht

 

Rohkem infot:

Renno Nellis
Vääriselupaikade inventuuri projektijuht
Eesti Looduseuurijate Selts
E-post: renno.nellis@gmail.com
Tel: +372 53 021 377

Seminar toimus aastatel 2018-2020 läbiviidava vääriselupaikade inventuuri projekti raames. Projekti toetab Baltic Sea Conservation Foundation.

Uuri lähemalt projekti kohta SIIT!