Eesti botaanikaühing

Esimees: Meelis Pärtel (meelis.partel@ut.ee)
Juhatuse liikmed: Kai Vellak, Silvia Pihu, Toomas Kukk, Ott Luuk, Tiiu Kupper, Jaak Pärtel.

Tegevuse kohta ilmub jooksvalt infot facebooki lehel: https://www.facebook.com/botaanikayhing

Botaanikaühing toob kokku nii teadlased kui ka harrastusbotaanikud, et laiendada teadmisi taimede kohta oma liikmete hulgas ja Eestis üldiselt. Botaanikaühing korraldab õppepäevi ja ekskursioone erinevate taimerühmade ja piirkondade paremaks tundmiseks, annab juhiseid taimede määramiseks ja vaatluste tegemiseks, vahendab botaanilisi reisimuljeid. Erilist tähelepanu pööratakse haruldaste taimeliikide olukorrale Eestis, tutvustatakse nende uusi leiukohti ning samuti Eestile uute liikide leide.

Mitmed botaanikaühing liikmed osalevad ka Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) tegemistes nagu pool-looduslike koosluste inventeerimisel, kaitsekorralduskavade koostamisel, talgutel. Samuti ollakse seotud Eesti Orhideekaitse Klubi ning botaanika terminoloogia komisjoni tööga.

Aastatel 1989 – 1997 anti välja harrastusbotaanikute ajakirja «Rukkilill». Alates 1998. aastast üllitavad ühingu brüoloogid internetiajakirja «Samblasõber», mis tutvustab lihtsas vormis nii harrastus- kui teaduskraadiga samblauurijate töid ja tegemisi; annab ülevaate Eestile haruldaste ja uute liikide leidudest, kogude täiendamisest ning uuematest brüoloogilistest kirjutistest. Ajakiri ilmub kord aastas ja on leitav siin: «Samblasõber» | Eesti samblasõbrad (ut.ee)

Rohkem infot samblasõprade kevadmatkade kohta siin: Eesti samblasõbrad (ut.ee)

Nimi “Eesti botaanikaühing” võeti kasutusse 20. aprillil 2022 toimunud koosolekul, aga ühing jätkab 29. novembril 1928 asutatud LUSi botaanikasektsiooni tegevust ja kuulub juriidiliselt endiselt LUSi koosseisu.