Botaanikasektsioon

Esimees: Toomas Kukk (kt)
e-mail: tomkukk@gmail.com

Sektsioon korraldab aastas keskmiselt 5-6 koosolekut mitmesugustel botaanilistel teemadel, sageli on tutvustatud botaanilisi reisimuljeid huvitavatesse paikadesse. Spetsiaalset tähelepanu pööratakse haruldaste taimeliikide olukorrale Eestis, tutvustatakse nende uusi leiukohti ning samuti Eestile uute liikide leide.

Mitmed botaanikasektsiooni liikmed osalevad ka Pärandkoosluste Kaitse Ühingu (PKÜ) tegemistes nagu pool-looduslike koosluste inventeerimisel, kaitsekorralduskavade koostamisel, talgutel jne., samuti Eesti Orhideekaitse Klubi ning eestikeelsete taimenimetuste komisjoni töös.

Aastatel 1989 – 1997 anti välja harrastusbotaanikute ajakirja «Rukkilill».
Alates 1998.aastast üllitavad sektsiooni brüoloogid internetiajakirja «Samblasõber», mis tutvustab lihtsas vormis nii amatöör- kui õppinud samblauurijate töid ja tegemisi; annab ülevaate Eestile haruldaste ja uute liikide leidudest, kogude täiendamisest ning uuematest brüoloogilistest kirjutistest. Ajakiri ilmub kord aastas ja on leitav siin: Ajakiri Samblasõber | Eesti samblasõbrad (ut.ee)