Eesti Harrastusteaduse Ühing

Esimene ümarlaud – 8. veebruaril 2018, Struve 2

24. novembril 2017 loodi Eesti Looduseuurijate Seltsi juurde Eesti Harrastusteaduste Ühing.

Eesti Harrastusteaduse Ühing (EHTÜ) koondab isikuid, kes soovivad kaasa lüüa harrastusteaduse arendamisel ja tugevdamisel.

Harrastusteadus – vabatahtlike kaasalöömisel läbi viidav teadustegevus või teadust toetav tegevus.

Harrastusteadlane – harrastajana teadusega tegelev isik.

 

Missioon:

  • Harrastusteaduse edendamine.
  • Laiendada ühiskonna võimalusi uute teadmiste saamisel ja toetada erinevate teemade käsitlemist teaduslike meetoditega.
  • Teadlaste ja harrastusteadlaste vahelise koostöövõrgustiku loomine ning edendamine.
  • Teadlaste ja harrastusteadlaste vahelise koostöö vormide kujundamine ja selleks vajaliku metoodika väljatöötamine ja täiustamine.
  • Andmete avalikustamise, avatud juurdepääsu ja erinevate huvigruppide poolt andmete kasutamise toetamine.
  • Looduses toimuvate muutuste kohta teabe kogumine, andmete analüüsimine ja järelduste tegemine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

 

Visioon:

Teadlaste ja harrastusteadlaste koostööna kogutud teave on tunnustatud, ajakohane ning vabalt kättesaadav. See omab laiemat ühiskondlikku toetust ning mõjutab loodust ja keskkonda puudutavate otsuste langetamist.

Kontaktisik: Veljo Runnel, veljo.runnel@ut.ee