Eesti Meteoroloogia Selts

Alates 23. märtsist 2018 kuulub ühe allorganisatsioonina LUSi alla Eesti Meteoroloogia Selts: https://meteoroloogia.ee/

Seltsi juhib Piia Post

meteoselts@gmail.com