Eesti Ökoloogiakogu

Eesti Ökoloogiakogu asutati 1983. aastal kui Eesti Looduseuurijate Seltsi ja Eesti Looduskaitseühingu Seltsi ühine tütarorganisatsioon. Kindla liikmeskonnata (okokogu@lists.ut.ee) kogu peamiseks tegevuseks on olnud mitmesuguste ökoloogiliste teemade arutamine töökohtumistel, Eesti Ökoloogiapäevadel ja Eesti Ökoloogiakonverentsidel.

Ökoloogiakogu juhatus alates 2010:
Toomas Frey – auesimees (e-mail: toomas.frey(at)teec.ee)
Ülo Mander – esimees (e-mail: ulo.mander(at)ut.ee)
Arvo Iital
Tiiu Koff
Georg Martin
Raivo Mänd
Tiina Nõges
Tõnu Oja
Hanno Zingel
Martin Zobel

Eesti Ökoloogiakonverentside korraldamise mõte tekkis juba enam kui 25 aastat tagasi ja selle aja jooksul on üldjuhul peetud igal kolmandal aastal konverents. Nende temaatika on olnud seotud eelkõige Eestiga ja igal konverentsil on olnud ka oma eelisteema:
I Uurimused Eesti looduslikes ökosüsteemides 11. – 13. XII 1978
II Keskkonnakaitse ökoloogilised aspektid 08. – 10. IV 1982
III Rakendusökoloogia küsimusi Eestis 11. – 13. IV 1985
IV Ökoloogia ja ühiskond 23. – 25. III 1988
V Ökoloogia ja energeetika 24. – 26. IV 1991
VI Alalhoidlik areng ja looduskeskne elulaad 24. – 25. IV 1994
VII Ajalised muutused Eesti eluslooduses ja keskkonnas 08. – 09. V 1997
VIII Loodusteaduslikud ülevaated Eesti Maa Päeval 26. – 27. IV 2000
IX Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas 11. – 12. IV 2003
Ökoloogiakonverentside materjalid on trükitud kokku 10 raamatuna (I konverentsil 2 köites) jätkuva üldpealkirjaga Kaasaegse ökoloogia probleemid ning allpealkirjaga, nagu näitab vastava konverentsi eelisteema.
Eesti Ökoloogiapäevi peetakse konverentside vaheaastatel alates 1984 (materjalid trükitud alates 1999):
I Kas ökoloogial on oma seadused? 17. II 1984
II Ökoloogia ja globaalprobleemid 14. II 1986
III Happevihmad meil ja mujal 12. II 1987
IV Väikerahvas vajab kaitset 14. II 1989
V Rahvusvaheline Maa Päev 21. IV 1990
VI Loodusseire 24. IV 1992
VII Looduskasutus privatiseerimise tingimustes 02. III 1993
VIII Eesti Riiklik Seireprogramm 22. IV 1995
IX Eesti Keskkonnastrateegia 04. X. 1996
X Värsked mõtted Eesti ökoloogias 08. V 1998
XI Loodusliku mitmekesisuse kaitse viisid ja vahendid 20. IV 1999
XII Eesti loodus ja Euroopa Liit 27. IV 2001
XIII Eesti süsinikubilansi ökoloogiast ja ökonoomikast 03. V 2002
XIV Raie ja uuendus Eesti metsas 16. IV 2004
XV Elurikkus ja ökosüsteemid 08-09.04.2010