Eesti Terioloogia Selts

Esimees: Oliver Kalda
e-mail: oliver.kalda@gmail.com

Koduleht: http://www.terio.ee/

Eesti Terioloogia Selts (ETS) asutati 1980. aastal tollase Nõukogude Liidu Terioloogia Seltsi ja Eesti Looduseuurijate Seltsi haruna. Alates 1991. aastast on selts iseseisev üksus Eesti Looduseuurijate Seltsi sektsioonina.
Erinevatel aegadel on Eesti Terioloogia Selts ühendanud 20 kuni 40 professionaalset ja amatöörterioloogi kogu Eestist. Enamik neist töötab Tallinna ja Tartu teadusasutuste juures (Tartu Ülikool, Eesti Metsainstituut, Tallinna loomaaed, Eesti Loodusmuuseum).
Seltsi üheks peamiseks ülesandeks on lihtsustada informatsiooni vahetust terioloogide vahel. Selleks peetakse regulaarseid töökoosolekuid. Peamiseks tegevuseks on Eesti imetajate uurimine. Paljude aastate jooksul on spetsiaalne komitee töötanud «Eesti imetajate levikuatlase» koostamisel.
ETS on organiseerinud Terioloogia Sügiskooli vormis konverentse ning ka Rahvusvahelise Balti Terioloogide Konverentsi.
Eesti Terioloogia Selts publitseerib aperioodilisi väljaandeid «Eesti ulukid» ja «Folia Theriologica Estonica».