Entomoloogiasektsioon

Abiesimees: Kaljo Voolma
Sekretär:

Entomoloogiasektsioon asutati 1937.a, et ühendada kutselisi ja asjaarmastajaid entomolooge. Seda eesmärki silmas pidades on sektsioon töötanud käesoleva ajani.
Entomoloogiasektsiooni juhib kolmeliikmeline juhatus eesotsas esimehega. Sektsiooni tegevuses on olnud perioode, kus liikmete arv on olnud üle 50, enamasti on see väiksem. Liikmete põhitegevuseks on olnud Eesti ala putukate liigilise koosseisu, leviku ja fenoloogia uurimine. Kõige agaramalt on uuritud liblikaid ja mardikaid. Aastas peetakse keskmiselt 6 – 8 töökoosolekut, kus tehakse kokkuvõtteid tehtud tööst ja täiendatakse oma teadmisi.
1959-1971. a. anti välja «Faunistilisi märkmeid», mida kokku ilmus 4 numbrit. 1980-1985 andis sektsioon välja oma infolehte «Entomoloogiasektsiooni teated», mida ilmus 5 numbrit. Alates 1982. a. on avaldatud aperioodilist väljaannet «Lepidopteroloogiline Informatsioon», mis alates 12 numbrist hakkas ilmuma pealkirja all «Lepinfo». Käesoleval ajal ilmub see ajakiri koostöös Eesti Lepidopteroloogide Seltiga.