Ettekandekoosolekud

Eesti LUS korraldab septembrist juuni lõpuni avatud ettekandekoosolekuid. 2021 aastal toimus 9 ettekannet:

28. jaanuar. Ants Tull: “Linnaloomadega levivad zoonootilised parasiidid”  

25. veebruar. Anto Aasa: “Mobiilpositsioneerimise andmete kasutamine koroonaviiruse leviku uurimisel” 

25 märts. Veljo Runnel: 11000 loodusvaatluse lugu”  

30. aprill. Urmas Kõljalg: “Elurikkuse andmete haldurid: kes nad on ja millega tegelevad?”.

29. juuni. Veljo Runnel: “Loodusvaatluste maratoni tulemused ja Eestile leitud uus liik”  

30. september. Ivika Ostonen-Märtin: “Taimekoosluste maa-alune pool: juurtest, mullast ja kliimast” 

28. oktoober. Renno Nellis: “Vääriselupaikade inventuuri arengutest”  

25. november. Triin Veber: “Kliimamuutuste mõju tervisele”  

16. detsember. Hannes Tõnisson: “Rannikule ehitamise võlud ja valud – loodusteaduste vaatenurk”

27. jaanuar. Uudo Timm: “Rannikute ja kallaste elustik” , Lauri Klein: “Ranna- ja kaldaala planeeringud ja nende mõju elustikule”

10. märts. Baeri päev. Erki Tammiksaar: “Karl Ernst von Baer taime- ja loomaliikidest, liikide väljasuremisest ja kogumisest”, Olavi Kurina: “Liikide kirjeldamine: traditsioonid ja tänapäev”, Erki Õunap: “Vana ja uue sünergia taksonoomias: Nola Estonica leidmise lugu”.