Geoloogiasektsioon

Oive Tinn – esimees (e-mail: oive.tinn(at)ut.ee)
Liina Laumets – aseesimees (e-mail: liina.laumets(at)ut.ee)
Veiko Karu – aseesimees
Liisa Lang – juhatuse liige
Leeli Amon – juhatuse liige

Geoloogiasektsioon (asutatud 1931) ühendab ainult professionaalseid geolooge.
Sektsiooni peamiseks eesmärgiks on geoloogia erinevate valdkondadega tegelevate teadlaste ühendamine. Sektsiooni initsiatiivil on ettevalmistamisel geoloogia punane raamat «Eesti geoloogiapärand». Raamatu eesmärgiks on arvele võtta ja kirjeldada kõiki geoloogilisi objekte, mis tuleksid kaitse alla võtta. Teiseks sektsiooni poolt toetatavaks uurimisvaldkonnaks on Eesti meteoriidikraatrid.
Sektsiooni peamiseks tegevuseks on siiski teaduslike loengute pidamine. Neist populaarsemad on olnud sedimentoloogia ja aluspõhja geoloogia loengud.
Geoloogiasektsiooni liikmed on juhatanud geoloogilisi ekskursioone, juhendanud noori geolooge, kirjutanud populaarteaduslikke artikleid ja raamatuid.