Jakob von Uexkülli keskus

Juhataja: Raul Markus Vaiksoo (markus.vaiksoo@gmail.com)
Juhatuse liikmed: Riin Magnus, Kalevi Kull, Nelly Mäekivi

Jakob von Uexkülli Keskus on asutatud 16. novembril 1993 ELUSi haruseltsina. Keskus kasvas välja ELUSi Teoreetilise Bioloogia sektsioonist, tihedates sidemetes ollakse juba algusaastatest ka TÜ semiootika osakonnaga.
Lisaks baltisaksa loodusteadlase, biosemiootika rajaja Jakob von Uexkülli pärandi uurimisele, säilitamisele ja tutvustamisele on keskuse tegevuse ja huvi keskmes bioloogia filosoofilised probleemid. Uexkülli Keskus on korraldanud rahvusvahelisi teaduskonverentse, teaduslikke seminare (augustisessioonid), ettekandekoosolekuid ja nõupäevi, noorte loodusfoto konkursse, pidanud sidet teiste riikide uurijatega ja huvilistega ning andnud välja stipendiumi Uexkülli pärandit uurivale tudengile. Keskuse tegevust korraldab seitsmeliikmeline juhatus ning tööks annab nõu rahvusvaheline nõukogu. Keskusel on oma ruum ELUS’i majas, kus asub töökoht uurijale ja arhiivraamatukogu, mis sisaldab Jakob von Uexkülli kirjavahetust, teoseid ja artikleid, samuti tema kohta kirjutatud ning tema uurimisvaldkondadega seonduvaid töid.

Jakob von Uexkülli Keskuse kodulehekülg
Jakob von Uexkülli arhiiv