Järvekomisjon

Esimees: Henn Timm (e-mail: henn.timm(at)emu.ee)
Sekretär: Helle Mäemets

Eesti Looduseuurijate Seltsi esimese allüksusena moodustati 1905. aastal järvekomisjon, mis toli Eesti sisevete uurimise peamiseks keskuseks Eesti TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi rajamiseni. Seltsi kõige vanem sektsiooni nimigi on sama, kuigi tegemist ei ole päris komisjoni-laadse moodustisega.
Pikka aega on see olnud seltsi üks püsivamaid osakondi ning lisaks algselt silmas peetud järvede uurimisele ning kalakasvatusküsimustega tegelemisele on tegevus laienenud siseveekogudele tervikuna, aga ka rannikumerele.
Teadustegevuse raames tegeletakse hüdrobioloogiliste ja ihtüoloogiliste uurimistega, hüdrobioloogia ajaloo ning ihtüofenoloogiliste vaatlustega.

Järvekomisjoni tööst ja tegemistest annab hea ülevaate 2007. aastal ilmunud juubelikogumik “Järvekomisjon 100”