Metsandussektsioon

Esimees: Marek Metslaid
Aseesimees: Heino Kasesalu
Sekretär: Malle Kurm (e-mail: malle.kurm(at)emu.ee)

Eesti Looduseuurijate Seltsi metsasektsioon moodustati 1947. a.
Sektsiooni peamine ülesanne on olnud metsateadlaste ja kõrgharidusega metsaspetsialistide ühte organisatsiooni liitmine. Sektsioon on organis eerinud ettekandekoosolekuid ja konverentse aktuaalsete metsaprobleemide arutamiseks.
Sektsiooni liikmeteks on metsateadlased ja üliõpilased EPMÜ metsandusega seotud instituutidest. Metsandusele kaasa aitamiseks on sektsioon tegelnud ka metsandusliku uurimistöö organiseerimisega. Sektsiooni liikmete uurimiste emadeks on olnud metsaökoloogia, metsatüpoloogia, dendroloogia, selektsiooni, hooldusraiete jm. probleemid.