Mükoloogiaühing

Esimees: Kadri Pärtel (e-mail: kadri.partel@ut.ee)
Aseesimees: Ave Suija
Sekretär: Triin Varvas

Koduleht: Eesti mükoloogiaühing (ut.ee)

Mükoloogiasektsioon asutati Eesti Looduseuurijate Seltsi juurde 23. detsembril 1963. aastal, asutajaliikmeid oli 15. Kui tol ajal võis mükoloogia eristamine botaanikast tunduda ehk pretensioonikaski, siis tänapäevases eluslooduse süsteemis pole seened (koos lihheniseerunud seente ehk samblikega) mitte taimede, vaid hoopis loomade sõsarrühm. See näitab, kui kiiresti on arenenud meie teadmised seentest ning elusloodusest üldse tänu uute teaduslike meetodite (kladistika, molekulaarbioloogia jt.) kasutuselevõtuga.
Erakorralisel ELUSi mükoloogiasektsiooni koosolekul 16. aprillil 2000. a. otsustati mükoloogiasektsioon ümber nimetada mükoloogiaühinguks.
Mükoloogiaühingusse võivad kuuluda kõik Eesti Looduseuurijate Seltsi liikmed ja usaldusmehed, kes on avaldanud selleks soovi ühingu sekretärile ning võtavad osa ühingu tööst.
Tänapäeval leiavad mükoloogiaühingus regulaarselt aset järgmised üritused:
Kevadel ja sügisel toimub ühingu laager mõnes looduslikult huvitavas või seente poolest vähe uuritud Eesti piirkonnas. Laagrites osalevad nii elukutselised kui ka amatööridest seeneuurijad, samuti Eesti ülikoolide tudengid ja kraadiõppurid.
Detsembri teisel nädalavahetusel korraldab ühing ühepäevase seminari üldnimetusega ‘Actiones’, kus esitatakse mõned teaduslikud ettekanded ning tehakse kokkuvõtteid lõppevast aastast ja plaane uueks aastaks.
Ühingu liikmed osalevad kõikjal Eestis seenenäituste korraldamisel.
Ühing annab ELUSi egiidi all välja rahvusvahelist ajakirja Folia Cryptogamica Estonica, mis ilmub tavaliselt kord aastas.