Ökoloogia eestikeelse terminoloogia komisjon

Esimees: Marek Sammul
Eestikeelse ökoloogia terminoloogia komisjon asutati 2008. aastal Eesti LUSi presiidiumi otsusega presiidiumi 18. aprilli koosolekul.
2008. aastal peeti läbirääkimisi komisjoni koosseisu moodustamiseks ning arutati komisjoni töökorraldust ja töö üldpõhimõtteid.