Raamatukogu

Eesti Looduseuurijate Seltsi raamatukogu komplekteerimist alustati kohe peale seltsi asutamist 1853. aastal. Praegu on raamatukogus ligikaudu 160 000 trükist, millest suure osa moodustab vanem loodusteaduslik perioodika. Kogude kõige hinnalisem vara on aga 16. sajandist pärit raamatud. Uuemast ajast on raamatukogus rohkem  ornitoloogia-, entomoloogia-, süstemaatika- ja mükoloogia-alaseid ajakirju.

Kogud täienevad  peamiselt vahetuste ja annetustega, vähem ostude teel.
Raamatukogu töös osaleb ka raamatukogukomisjon, koosseisus:
Toomas Kukk (esimees), Margus Ots, Merit Otsus, Ehte Puhang, Fred Puss.
Raamatukogu andmebaasid.
Aastatel 2006-2017 oli kasutusel elektronkataloog URRAM.
2017. a lõpus ühineti ESTERiga.
Raamatute ja ajakirjade otsimiseks saab kasutada mõlemat kataloogi:
URRAM: www.lugeja.ee
ESTER: https://www.ester.ee

Raamatukogu kasutamine

 

T, K, N   9.00 –  17.00

Raamatukogu kasutamine on kohapeal kõigile vaba. Koju saavad trükiseid laenutada ainult seltsi liikmed. Teatmeteoseid ja haruldasi trükiseid välja ei laenutata.

Uudiskirjandus LUSi raamatukogus     

Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht (2019)

Hanski, Ilkka. Sõnumeid saarelt. Elurikkuse ilmatuur (Roheline Raamat) (2018)

Higman, Daniel. An ecologically annotated checklist of the vascular flora at the Chesapeake Bay Center for Field Biology, with keys (2016)

Hiiemäe, Mall. Väike puu- ja põõsaraamat rahvapärimustest (2020)

Hunt, Tiit. Eesti kalad (Roheline Eesti) (2019)

Jonuks, Tõnno. 101 Eesti arheoloogilist leidu (2017)

Laarmaa, Ronald jt. Eesti järved (Roheline Raamat) (2019) – Annetas Henn Timm

Kherlenchimeg, Nyamsuren. Conspectus of the higher fungi of Mongolia (2017) – Annetas Eerik Leibak

Kukk, Toomas. Eesti vähetuntud taimed (Roheline Eesti) (2019) – Annetas Toomas Kukk

Kuidas bioloogiat õpiti 1970ndate alguse Tartu Ülikoolis (2020) Annetas Kalevi Kull

Maiste, Juhan. Refuugium. Kodu toomi varjus. Aadlipaleed Kiriku 2 ja 4. Toompea sajandeis (2018) – Annetas Katrin Gottlob

Paal, Uku; Ots, Margus. Birding Estonia (2020) Annetas Margus Ots

Püttsepp, Juhani. Metsa-aabits (2020) – Annetas Juhani Püttsepp

Raal, Ain; Sarv, Mikk; Vilbaste, Kersti. Eesti ravimtaimed (2018)

Reintam, Loit. Kummardus mullale (2018)

Rohtmets, Indrek. 101 Eesti looduspaika (2019)Timm, Henn jt. Eesti jõed (Roheline Raamat) (2019) – Annetas Henn Timm

Wulf, Andrea. Looduse leiutamine. Alexander von Humboldti uus maailm. 1. raamat (2017)

Ajakirjad ja ajalehed LUSi raamatukogus 

 • Eesti Mets
 • Eesti Jahimees
 • Eesti Loodus
 • Horisont
 • Imeline Teadus
 • Postimees (digileht)
 • Raamatukogu
 • Tiirutaja
 • Горизонты Эстонии, ISSN 1736-0617
 • Entomologica Fennica, ISSN 0785-8760
 • Luonnon Tutkija, ISSN 0024-7383
 • Ornis Fennica, ISSN 0030-5685
 • Der Ornithologische Beobachter, ISSN 0030-5707
 • Scottish Birds, ISSN 0036-9144
 • Suomen Luonto, ISSN 0356-0678