Raamatukogu

Augustis raamatukogu suletud!

Eesti Looduseuurijate Seltsi raamatukogu komplekteerimist alustati kohe peale seltsi asutamist 1853. aastal. Praegu on raamatukogus ligikaudu 160 000 trükist, millest suure osa moodustab vanem loodusteaduslik perioodika. Kogude kõige hinnalisem vara on aga 16. sajandist pärit raamatud. Uuemast ajast on raamatukogus rohkem  ornitoloogia-, entomoloogia-, süstemaatika- ja mükoloogia-alaseid ajakirju.
Kogud täienevad  peamiselt vahetuste ja annetustega, vähem ostude teel.
Raamatukogu töös osaleb ka raamatukogukomisjon, koosseisus:
Toomas Kukk (esimees), Margus Ots, Merit Otsus, Ehte Puhang, Fred Puss.
Raamatukogu andmebaasid.
Aastatel 2006-2017 oli kasutusel elektronkataloog URRAM.
2017. a lõpus ühineti ESTERiga.
Raamatute ja ajakirjade otsimiseks saab kasutada mõlemat kataloogi:
URRAM: www.lugeja.ee
ESTER: https://www.ester.ee

Raamatukogu kasutamine

 

T, K, N   9.00 –  17.00

Raamatukogu kasutamine on kohapeal kõigile vaba. Koju saavad trükiseid laenutada ainult seltsi liikmed. Teatmeteoseid ja haruldasi trükiseid välja ei laenutata.

Uudiskirjandus LUSi raamatukogus

 • Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht (2019)

 • Hanski, Ilkka. Sõnumeid saarelt. Elurikkuse ilmatuur (Roheline Raamat) (2018)

 • Hunt, Tiit. Eesti kalad (Roheline Eesti) (2019)

 • Jonuks, Tõnno. 101 Eesti arheoloogilist leidu (2017)

 • Laarmaa, Ronald jt. Eesti järved (Roheline Raamat) (2019) – Annetas Henn Timm

 • Kherlenchimeg, Nyamsuren. Conspectus of the higher fungi of Mongolia (2017) – Annetas Eerik Leibak

 • Kukk, Toomas. Eesti vähetuntud taimed (Roheline Eesti) (2019) – Annetas Toomas Kukk

 • Maiste, Juhan. Refuugium. Kodu toomi varjus. Aadlipaleed Kiriku 2 ja 4. Toompea sajandeis (2018) – Annetas Katrin Gottlob

 • Raal, Ain, Sarv, Mikk, Vilbaste, Kersti. Eesti ravimtaimed (2018)

 • Reintam, Loit. Kummardus mullale (2018)

 • Rohtmets, Indrek. 101 Eesti looduspaika (2019)

 • Timm, Henn jt. Eesti jõed (Roheline Raamat) (2019) – Annetas Henn Timm

 • Wulf, Andrea. Looduse leiutamine. Alexander von Humboldti uus maailm. 1. raamat (2017)

Ajakirjad ja ajalehed LUSi raamatukogus 

 • Eesti Jahimees
 • Eesti Loodus
 • Horisont
 • Imeline Teadus
 • Postimees (digileht)
 • Raamatukogu
 • Tiirutaja
 • Entomologica Fennica
 • Luonnon Tutkija
 • Ornis
 • Der Ornithologische Beobachter
 • Scottish Birds
 • Suomen Luonto