Raamatukogu

Eesti Looduseuurijate Seltsi raamatukogu komplekteerimist alustati kohe peale seltsi asutamist 1853. aastal. Praegu on raamatukogus ligikaudu 160 000 trükist, millest suure osa moodustab vanem loodusteaduslik perioodika. Kogude kõige hinnalisem vara on aga 16. sajandist pärit raamatud. Uuemast ajast on raamatukogus rohkem  ornitoloogia-, entomoloogia-, süstemaatika- ja mükoloogia-alaseid ajakirju.

Kogud täienevad  peamiselt vahetuste ja annetustega, vähem ostude teel.
Raamatukogu töös osaleb ka raamatukogukomisjon, koosseisus:
Toomas Kukk (esimees), Margus Ots, Merit Otsus, Ehte Puhang, Fred Puss.
Raamatukogu andmebaasid.
Aastatel 2006-2017 oli kasutusel elektronkataloog URRAM.
2017. a lõpus ühineti ESTERiga.
https://www.ester.ee

Raamatukogu kasutamine

T, K, N   9.00 –  17.00

Raatukogu kasutamine on kohapeal kõigile vaba. Koju saavad trükiseid laenutada ainult seltsi liikmed. Teatmeteoseid ja haruldasi trükiseid välja ei laenutata.
Täpsem info: tel 734 1935  või elus@elus.ee

Uudiskirjandus LUSi raamatukogus   

Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 46 (2023) – Annetas Arvo Järvet

Harrison, Peter. Seabirds : an identification guide (1988) – Annetas Eerik Leibak, pühendus

Hoppenrath, Mona. Marine benthic dinoflagellates – their relevance for science and society (2023) – Senckenberg-Buch 88

Laululindude pesade taskugiid / koostanud Peep Veedla (2023)

Miljutin, Andrei. The phenomenon of rat : mouse-like body structure in mammals (2023) – Annetas Andrei Miljutin

Observationes astronomicas institutas in specula Universitatis caesareae Dorpatensis (Tartu Ülikooli Tähetorni publikatsioonid) V.1, 1814,1815 /  toimetaja F. G. W. Struve  (1817) – Annetas Tartu Ülikooli raamatukogu 

Põldma, Maria, Lennuk, Lennart. Kutsumata külalised Eesti meredes : tule uuri kaugetelt maadelt saabunud uusi liike! (2023) – Annetas Lennart Lennuk

Starke-Ottich, Indra jt. Wildnis in Frankfurt (2022) – Senckenberg-Buch 87

Talvistu, Enriko jt. Tartu pargid ja puiesteed (2021) – Tartu Linnavalitsuse kingitus

Tighe, Kenneth A.
Catalog of type specimens of recent caudata and gymnophiona in the national museum of natural history, Smithsonian institution (2022)

Tähetorni kalender 2024 (2023) – Annetas Tõnu Viik

Viik, Tõnu. Magister, kes andis nõu professoreile (2023)

 

Ajakirjad ja ajalehed LUSi raamatukogus 

 • Eesti Jahimees
 • Eesti Loodus
 • Eesti Mets
 • Hirundo
 • Horisont
 • Raamatukogu
 • Tiirutaja
 • Bauhinia : Zeitschrift der Basler Botanischen Gesellschaft, ISSN 2235-0284
 • Biologija, ISSN 1392-0146
 • Botanica, ISSN 2538-8649
 • Breviora, ISSN 0006-9698
 • Горизонты Эстонии, ISSN 1736-0617
 • Candollea, ISSN 0373-2967
 • Contributions to entomology : Beiträge zur Entomologie, ISSN 0005-805X
 • Philippia : Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel, ISSN 0343-7620
 • Entomologica Fennica, ISSN 0785-8760
 • Folica Cryptogamica Estonica, ISSN 1406-2070 (print), ISSN 1736-7786 (online)
 • Folia geobotanica, ISSN 1211-9520
 • Luonnon Tutkija, ISSN 0024-7383
 • Ornis Fennica, ISSN 0030-5685
 • Der Ornithologische Beobachter, ISSN 0030-5707
 • Papers on anthropology / University of Tartu, Centre for Physical Anthropology, ISSN 1406-0140
 • Plant Ecology & Diversity, ISSN 1755-0874
 • Schola Biotheoretica XLIX (2023)
 • Scottish Birds, ISSN 0036-9144
 • Smithsonian contributions to botany / Smithsonian Institution, ISSN 0081-024X
 • Smithsonian contributions to zoology / Smithsonian Institution, ISSN 0081-0282
 • Soil organisms, ISSN 1864-6417
 • Suomen Luonto, ISSN 0356-0678
 • Symbolae Botanicae Upsalienses, ISSN 0082-0644
 • Ööviiul, ISSN 2382-8722 14/15 (2022)