Raamatukogu

Eesti Looduseuurijate Seltsi raamatukogu komplekteerimist alustati kohe peale seltsi asutamist 1853. aastal. Praegu on raamatukogus ligikaudu 160 000 trükist, millest suure osa moodustab vanem loodusteaduslik perioodika. Kogude kõige hinnalisem vara on aga 16. sajandist pärit raamatud. Uuemast ajast on raamatukogus rohkem  ornitoloogia-, entomoloogia-, süstemaatika- ja mükoloogia-alaseid ajakirju.

Kogud täienevad  peamiselt vahetuste ja annetustega, vähem ostude teel.
Raamatukogu töös osaleb ka raamatukogukomisjon, koosseisus:
Toomas Kukk (esimees), Margus Ots, Merit Otsus, Ehte Puhang, Fred Puss.
Raamatukogu andmebaasid.
Aastatel 2006-2017 oli kasutusel elektronkataloog URRAM.
2017. a lõpus ühineti ESTERiga.
https://www.ester.ee

Raamatukogu kasutamine

T, K, N   9.00 –  17.00

Raatukogu kasutamine on kohapeal kõigile vaba. Koju saavad trükiseid laenutada ainult seltsi liikmed. Teatmeteoseid ja haruldasi trükiseid välja ei laenutata.

Täpsem info: tel 734 1935  või elus@elus.ee

Uudiskirjandus LUSi raamatukogus   

Eesti Eluteaduse Hoidja / toimetajad: Toomas Tiivel, Andres Koppel, Kalevi Kull  (2022)

Juhan Aul. Mõned reakesed, meelelahutuseks. Mälestusi aastatest 1897-1957 / toimetajad: Juhan Javoiš ja Leelo Sillaots-Javoiš (2022) – Annetas Juhan Javoiš

Keskpaik, Jüri jt. Sookure Grus grus (L.) sesoon. V, Sookurg-sulgija haudepaarina (2022) – Annetas Jüri Keskpaik

Kunst või teadus = Art or science (2022) – Annetas Eesti Kunstimuuseum

Kurs, Ott. Kodukandist kaugemaile (2022) – Annetas Ott Kurs

Kurs, Ott. Soome suund (2022)

Liiv, Vello. Seened (2022) 

Ots, Margus; Paal, Uku. Eesti linnuvaatleja teejuht (2022) – Annetas Margus Ots

Papers on anthropology 31/1 (2022)

Pargi- ja aialindude taskugiid (2022)

Schola biotheoretica 48 : Kaitse teooria (2022)

Starke-Ottich, Indra jt. Wildnis in Frankfurt (2022) – Senckenberg-Buch 

Tähetorni kalender 2023 (2022) – Annetas Tõnu Viik

Viik, Tõnu. Magister, kes andis nõu professoreile (2023)

Ajakirjad ja ajalehed LUSi raamatukogus 

 • Eesti Jahimees
 • Eesti Loodus
 • Eesti Mets
 • Hirundo
 • Horisont
 • Postimees (digileht)
 • Raamatukogu
 • Tiirutaja
 • Bauhinia : Zeitschrift der Basler Botanischen Gesellschaft,
 • ISSN 2235-0284
 • Biologija, ISSN 1392-0146
 • Botanica, ISSN 2538-8649
 • Breviora, ISSN 0006-9698
 • Горизонты Эстонии, ISSN 1736-0617
 • Candollea, ISSN 0373-2967
 • Contributions to entomology : Beiträge zur Entomologie, ISSN 0005-805X
 • Philippia : Abhandlungen und Berichte aus dem Naturkundemuseum im Ottoneum zu Kassel, ISSN 0343-7620
 • Entomologica Fennica, ISSN 0785-8760
 • Folica Cryptogamica Estonica, ISSN 1406-2070 (print), ISSN 1736-7786 (online)
 • Folia geobotanica, ISSN 1211-9520
 • Luonnon Tutkija, ISSN 0024-7383
 • Ornis Fennica, ISSN 0030-5685
 • Der Ornithologische Beobachter, ISSN 0030-5707
 • Plant Ecology & Diversity, ISSN 1755-0874
 • Scottish Birds, ISSN 0036-9144
 • Smithsonian contributions to botany / Smithsonian 
 • Institution, ISSN 0081-024X
 • Soil organisms, ISSN 1864-6417
 • Suomen Luonto, ISSN 0356-0678
 • Symbolae Botanicae Upsalienses, ISSN 0082-0644