Raamatukogu

Eesti Looduseuurijate Seltsi raamatukogu komplekteerimist alustati kohe peale seltsi asutamist 1853. aastal. Praegu on raamatukogus ligikaudu 160 000 trükist, millest suure osa moodustab vanem loodusteaduslik perioodika. Kogude kõige hinnalisem vara on aga 16. sajandist pärit raamatud. Uuemast ajast on raamatukogus rohkem  ornitoloogia-, entomoloogia-, süstemaatika- ja mükoloogia-alaseid ajakirju.

Kogud täienevad  peamiselt vahetuste ja annetustega, vähem ostude teel.
Raamatukogu töös osaleb ka raamatukogukomisjon, koosseisus:
Toomas Kukk (esimees), Margus Ots, Merit Otsus, Ehte Puhang, Fred Puss.
Raamatukogu andmebaasid.
Aastatel 2006-2017 oli kasutusel elektronkataloog URRAM.
2017. a lõpus ühineti ESTERiga.
Raamatute ja ajakirjade otsimiseks saab kasutada mõlemat kataloogi:
URRAM: www.lugeja.ee
ESTER: https://www.ester.ee

Raamatukogu kasutamine

T, K, N   9.00 –  17.00

Raatukogu kasutamine on kohapeal kõigile vaba. Koju saavad trükiseid laenutada ainult seltsi liikmed. Teatmeteoseid ja haruldasi trükiseid välja ei laenutata.

Täpsem info: tel 734 1935  või elus@elus.ee

Uudiskirjandus LUSi raamatukogus   

Eesti maapinna suursamblikud (2019)

Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat 2020 (2021)

Eesti Teaduste Akadeemia sõnas ja pildis 2020 (2021)

Hiiemäe, Mall. Väike kalaraamat rahvapärimustest (2021)

Hiiemäe, Mall. Väike loomaraamat rahvapärimustest (2021)

Kiili, Jaanus. Bibliographia theriologica Estonica (2021)

Kukk, Toomas. Eesti taimestik ja selle uurijad (2021) – Annetas Toomas Kukk

Mina ja teadus : kuidas on teadus mõjutanud minu elu? / koostaja Toomas Tiivel (Aastatel 2008-2017 ajakirjas “Horisont” rubriigi “Mina ja teadus” all ilmunud kirjutised.) (2021) – Annetas Toomas Tiivel

Ots, Margus; Paal, Uku. Eesti linnuvaatleja teejuht (2022) – Annetas Margus Ots

Paal, Jaanus. Trepist üles, trepist alla … (2020)  – Annetas Jaanus Paal

Raal, Ain; Vilbaste, Kristel. Eesti ravimtaimed 2. osa  (2021)

Raal, Ain; Sarv, Mikk; Vilbaste, Kristel. Eesti ravimtaimed 3. osa (2020)

Sada aastat emakeelset akadeemilist metsandusharidust Eestis / koostajad: Ivar Sibul … jt. (2020) – Annetas Ivar Sibul

Schola biotheoretica 47 : Bioloogia ja matemaatika (2021)

Schola biotheoretica 48 : Kaitse teooria (2022)

Tiivel, Toomas. Elu on sümbioos (2021) – Annetas Toomas Tiivel

Viik, Tõnu. Tõravere lugu ( 2021)  Annetas Tõnu Viik

Ajakirjad ja ajalehed LUSi raamatukogus 

 • Eesti Jahimees
 • Eesti Loodus
 • Eesti Mets
 • Horisont
 • Postimees (digileht)
 • Raamatukogu
 • Tiirutaja
 • Beiträge zur Entomologie = Contributions to entomology, 0005-805X
 • Горизонты Эстонии, ISSN 1736-0617
 • Candollea, ISSN 0373-2967
 • Entomologica Fennica, ISSN 0785-8760
 • Folia geobotanica, ISSN 1211-9520
 • Luonnon Tutkija, ISSN 0024-7383
 • Ornis Fennica, ISSN 0030-5685
 • Papers on anthropology 30/2 (2021)
 • Der Ornithologische Beobachter, ISSN 0030-5707
 • Scottish Birds, ISSN 0036-9144
 • Soil organisms, ISSN 1864-6417
 • Suomen Luonto, ISSN 0356-0678