Raamatukogu

Eesti Looduseuurijate Seltsi raamatukogu komplekteerimist alustati kohe peale seltsi asutamist 1853. aastal. Praegu on raamatukogus ligikaudu 160 000 trükist, millest suure osa moodustab vanem loodusteaduslik perioodika. Kogude kõige hinnalisem vara on aga 16. sajandist pärit raamatud. Uuemast ajast on raamatukogus rohkem  ornitoloogia-, entomoloogia-, süstemaatika- ja mükoloogia-alaseid ajakirju.

Kogud täienevad  peamiselt vahetuste ja annetustega, vähem ostude teel.
Raamatukogu töös osaleb ka raamatukogukomisjon, koosseisus:
Toomas Kukk (esimees), Margus Ots, Merit Otsus, Ehte Puhang, Fred Puss.
Raamatukogu andmebaasid.
Aastatel 2006-2017 oli kasutusel elektronkataloog URRAM.
2017. a lõpus ühineti ESTERiga.
Raamatute ja ajakirjade otsimiseks saab kasutada mõlemat kataloogi:
URRAM: www.lugeja.ee
ESTER: https://www.ester.ee

Raamatukogu kasutamine

T, K, N   9.00 –  17.00

Raatukogu kasutamine on kohapeal kõigile vaba. Koju saavad trükiseid laenutada ainult seltsi liikmed. Teatmeteoseid ja haruldasi trükiseid välja ei laenutata.

Täpsem info: tel 734 1935  või elus@elus.ee

Uudiskirjandus LUSi raamatukogus   

Banner, Anneli. Eesti aia ajalugu (2019)

Bardone, Ester jt. 101 Eesti toitu ja toiduainet (2016)

Baumann, Margret. 200 Jahre Senckenberg : die Zeit von 1993 bis 2017 (2020) 

Eesti elusloodus. Kodumaa looduse teejuht (2019)

Jürivete, Urmas, Õunap, Erki. Eesti liblikad : kataloog = Estonian lepidoptera : catalogue (2020)

Eesti taimede levikuatlas 2020 = Atlas of the Estonian flora 2020 (2020) 

Annetas Toomas Kukk

Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat 2020 (2021)

Eesti Teaduste Akadeemia sõnas ja pildis 2020 (2021)

Hanski, Ilkka. Sõnumeid saarelt. Elurikkuse ilmatuur (Roheline Raamat) (2018)

Hemp, Claudia. A field guide to the bushcrickets, wetas and raspy cickets of Tanzania and Kenya (2021)

Higman, Daniel. An ecologically annotated checklist of the vascular flora at the Chesapeake Bay Center for Field Biology, with keys (2016)

Hiiemäe, Mall. Väike puu- ja põõsaraamat rahvapärimustest (2020)

Hunt, Tiit. Eesti kalad (Roheline Eesti) (2019)

Jonuks, Tõnno. 101 Eesti arheoloogilist leidu (2017)

Laarmaa, Ronald jt. Eesti järved (Roheline Raamat) (2019) – Annetas Henn Timm

Kherlenchimeg, Nyamsuren. Conspectus of the higher fungi of Mongolia (2017) – Annetas Eerik Leibak

Kiili, Jaanus. Bibliographia theriologica Estonica (2021)

Kukk, Toomas. Eesti taimestik ja selle uurijad (2021) – Annetas Toomas Kukk

Kukk, Toomas. Eesti vähetuntud taimed (Roheline Eesti) (2019) – Annetas Toomas Kukk

Kuidas bioloogiat õpiti 1970ndate alguse Tartu Ülikoolis (2020) Annetas Kalevi Kull

Maiste, Juhan. Refuugium. Kodu toomi varjus. Aadlipaleed Kiriku 2 ja 4. Toompea sajandeis (2018) – Annetas Katrin Gottlob

Paal, Jaanus. Trepist üles, trepist alla … (2020)  – Annetas Jaanus Paal

Paal, Uku; Ots, Margus. Birding Estonia (2020) Annetas Margus Ots

Pikner, Tarmo. Eesti orhideede taskuraamat (2019)

Püttsepp, Juhani. Metsa-aabits (2020) – Annetas Juhani Püttsepp

Raal, Ain; Sarv, Mikk; Vilbaste, Kristel. Eesti ravimtaimed (2018)

Raal, Ain; Vilbaste, Kristel. Eesti ravimtaimed 2. osa  (2021)

Raal, Ain; Sarv, Mikk; Vilbaste, Kristel. Eesti ravimtaimed 3. osa (2020)

Reintam, Loit. Kummardus mullale (2018)

Rohtmets, Indrek. 101 Eesti looduspaika (2019)

Studia rerum forestalium : üheksakümmend aastat metsanduskõrgharidust / [koostajad Juhani Püttsepp ja Eha Järv (2010) – Annetas Juhani Püttsepp

Tartu Tähetorni kalender 1921. aastaks / Tartu Observatoorium (2020) – Annetas Tõnu Viik

Tiefsee : Vielfalt in der Dunkelheit / Thorolf Müller, Gerd Hoffmann-Wieck ‪(Hrsg.)‬ (2020)‬

Tihedalt kooselamise teooria (Schola biotheoretica, 46 ; Schola geologica, 16)

Timm, Henn jt. Eesti jõed (Roheline Raamat) (2019) – Annetas Henn Timm

Timm, Henn. Kesk õitsvaid lilli (2020)  Annetas Henn Timm

Valdur Tiit – malemängud Maal ja kosmoses /koostaja Ene-Margit Tiit (2020)

Viik, Tõnu. Astronoomialoengud ( 2020)  Annetaja Tõnu Viik

Wulf, Andrea. Looduse leiutamine. Alexander von Humboldti uus maailm. 1. raamat (2017)

Ajakirjad ja ajalehed LUSi raamatukogus 

 • Eesti Mets
 • Eesti Jahimees
 • Eesti Loodus
 • Horisont
 • Postimees (digileht)
 • Raamatukogu
 • Tiirutaja
 • Beiträge zur Entomologie = Contributions to entomology, 0005-805X
 • Горизонты Эстонии, ISSN 1736-0617
 • Candollea, ISSN 0373-2967
 • Entomologica Fennica, ISSN 0785-8760
 • Folia geobotanica, ISSN 1211-9520
 • Luonnon Tutkija, ISSN 0024-7383
 • Ornis Fennica, ISSN 0030-5685
 • Papers on anthropology 29/2 (2020)
 • Der Ornithologische Beobachter, ISSN 0030-5707
 • Scottish Birds, ISSN 0036-9144
 • Suomen Luonto, ISSN 0356-0678