Raamatukogukomisjon

Raamatukogukomisjoni koosseis:

Toomas Kukk, esimees

Liikmed: Margus Ots, Merit Otsus,  Ehte Puhang, Fred Puss

Raamatukogukomisjoni loomise 1095. aastal tingis asjaolu, et seltsi järjest suurenev fond hakkas tollasel seltsi asjaajajal ning ajutiselt tööle võetud abijõududel üle jõu käima. Fondide korrastamise, katalogiseerimise, teiste teaduslike seltside ja asutustega vahetuse organiseerimine ning seltsi juhatusele raamatukogu vajadusteks minevate kulutuste kohta ettepanekute tegemine olidki komisjoni ülesanneteks.