Raamatute müük

Ostusoovist palume teatada aadressil ulje.natus@elus.ee. Kirjas märkida tellimuse kättesaamise moodus (hinnale lisandub saatekulu).

Eesti LUSi aastaraamatud

 • 62. kd. 1973 1.00 €
 • 65. kd. Antropoloogia probleeme Eestis   1977  1.00 €
 • 66. kd. Vooremaa kuusikute ökoloogilisi probleeme  1978  1.00 €
 • 67. kd. Eesti niitude uurimise bioloogilisi probleeme  1979  1.00 €
 • 68. kd. Eesti NSV taime- ja seenevarud  1980   1.00 €
 • 69. kd. Teoreetilise bioloogia probleeme   1984   1.00 €
 • 73. kd. Ruhnu saare loodus  1993  1.00 €
 • 74. kd. Järvselja ürgmetsa loodusest  1993  1.00 €
 • 76. kd. Soome lahe saarte loodus  1995  1.60 €
 • 77. kd.  1996  1.90 €
 • 78. kd.  1998  1.90 €
 • 79. kd. Peipsi järvest ja tema elustikust  2000  1.90 €
 • 80. kd. Looduskaitse probleeme  2001  2.50 €
 • 81. kd. Võrtsärve kogumik  2003  3.20 €
 • 82. kd.  2004  3.20 €
 • 83. kd. Ökoloogiline taastamine  2005  3.20 €
 • 85. kd. Uurimusi eesti loodusteaduste ajaloost  2008  3.80 €

Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist

 • 2. kogumik  1976  1.00 €
 • 3. kogumik  1980  1.00 €
 • 4. kogumik. Teadusorganisatsioonide arengust Eestis  1983  1.00 €
 • 5. kogumik. Põllumajanduse ajaloost  1985  1.00 €
 • 7. kogumik. Geoloogia arengust Eestis  1989  1.00 €
 • 9. kogumik. Geoloogia rajajooni Eestis  1993  1.30 €
 • 10. kogumik. Botaanika ajaloost Eestis  1994  1.00 €
 • 11. kogumik. Geograafia ajaloost Eestis  1995  1.60 €
 • 13. kogumik. Täppisteaduste ajaloost Eestis  2004  1.00 €
 • 14. kogumik. Eesti sisevete hüdrobioloogia ajaloost  2014  10.00 €

Folia Baeriana

 • 2. kogumik.  1976  1.00 €
 • 3. kogumik. Baer ja loodusteaduste areng  1978  1.00 €
 • 4. kogumik. K. E. Von Baeri bibliograafia  1983  1.00 €
 • 5. kogumik. Süsteemteoreetiline käsitlusviis kaasaegses evolutsioonis  1990 1.00 €
 • 7. kogumik.  1999  1.60 €

Eesti Looduseuurijate Päev. Ettekannete kokkuvõtted

 • 17. Soomaa rahvuspargi loodus  1994  1.00 €
 • 18. Hiiumaa loodus  1995  1.00 €
 • 19. Kirde-Eesti loodus  1996  1.00 €
 • 20. Eesti looduseuurimine uue sajandi vahetusel  1997  1.30 €
 • 21. Edela-Eesti loodus  1998  1.60 €
 • 22. Soome lahe saarte loodus  1999  1.00 €
 • 23. Vahe-Eesti loodus  2000  1.30 €
 • 24. Lõuna-Eesti loodus  2001  1.60 €
 • 25. Pärnumaa loodus  2002  1.60 €
 • 26. Vooremaa loodus  2003  1.60 €
 • 27. Järvamaa loodus  2004  1.60 €
 • 28. Setomaa loodus  2005  1.90 €
 • 29. Põlevkivimaa loodus  2006  1.30 €
 • 30. Klindialade loodus  2007  1.00 €

Schola Biotheoretica

 • 18. Haiguse teooria, 1992, hind 1.00 €
 • 20. Eluteaduse metodoloogia  1994  1.00 €
 • 21. Äratundmise teooria  1995  1.00 €
 • 22. Elu keeled  1996  1.00 €
 • 23. Metapopulatsioonide teooria  1997  1.90 €
 • 24. Fülogenees ja ontogenees  1998  1.90 €
 • 26. Adaptatsiooni teooria  2000  1.90 €
 • 28. Võrkude teooria  2002  1.90 €
 • 29. Puhkuse teooria  2003  1.90 €
 • 30. Tasakaalu teooria  2004  2.50 €
 • 31. Vale teooria  2005  2.50 €
 • 32. Pärandumise teooria  2006  1.00 €
 • 33. Kommunikatsiooni teooria  2007  1.00 €
 • 34. Seadused bioloogias  2008  1.00 €
 •  Teoreetilise bioloogia kevadkoolid I-XV 1975-1989 (rohkete piltidega             illustreeritud väljaanne,  koostajad Toomas Tiivel, Jüri Parik, Kalevi Kull)  2018  10€

Looduseuurija käsiraamatud

 • 1. Tarmo Timm. Eesti rõngusside määraja  1999  3.20 €
 • 2. Lineaarsed statistilised meetodid Eesti mageveekogude vee ja elustiku analüüsimiseks  2005  3.20 €

Raamatud

 • Eesti Looduseuurijate Seltsi 150 tegevusaastat  2003  3.20 €
 • Väärtused ja konfliktid keskkonnaeetikas  2005  1.30 €
 • Väike käsiraamat neile, kes looduses hoolivad  2006  2.25 €
 • Järvekomisjon 100  2007  1.90 €
 • Linda Kongo. Bibliograafia 1957-2008  2009  1.30 €

 

 • Linda Kongo. Saksa-Eesti kohanimed (2016) //Abiks loodusevaatlejale 100 (pdf):

https://www.elus.ee/wp-content/uploads/2017/10/Abiks-loodusevaatlejale-100_Saksa-Eesti-kohanimed.pdf

Saksa-Eesti kohanimed

 • C. Darwin. Autobiograafia  2006  10.00 €

charles-darwin-autobiograafia

 • C. Darwin. Liikide tekkimine  2012  20.00 €

liikide-tekkimine3

 • C. Darwin. Inimese põlvnemine  2015  25.00 €

darwin_doc_6fae3dd6