Sümboolika

Eesti Looduseuurijate Seltsil on embleem nimelühendiga “Eesti LUS”, aukirjad ja rinnamärgid. Kasutamise kord määratakse kindlaks üldkoosoleku poolt kinnitatud põhimäärusega.