Tegevus

Lisaks sektsioonides toimuvale tööle korraldab Eesti LUS Looduseuurijate päeva. Olulised laiemale avalikkusele suunatud tegevused on loodusvaatluste andmebaasi arendamine koostöös Keskkonnaagentuuriga ning Eesti looduse mõttekoja loengusarja korraldamine.

Oma tegevuse elluviimiseks taotletakse erinevaid projektirahasid ja  osaletakse riigihangetes.