Tegevus

Lisaks sektsioonides toimuvale tööle korraldab Eesti LUS Looduseuurijate päeva. Oluline laiemale avalikkusele suunatud tegevus on loodusvaatluste andmebaasi arendamine koostöös Keskkonnaagentuuriga.

Oma tegevuse elluviimiseks taotletakse erinevaid projektirahasid ja  osaletakse riigihangetes.