Mõttekojast

Mai lõpus alustas Eesti looduse mõttekoja loengusari, mis tutvustab laiemale avalikkusele Eesti ülikoolides kaitstud loodusteaduslikke doktoritöid. Kaks korda kuus toimuvates 45-minutilistes loengutes esitlevad oma teadustöid Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli ja TalTechi doktorandid. 

„Meie kõrgkoolides kaitstakse suurepäraseid teadustöid,“ rääkis Loodusuurijate Seltsi (LUS) president ja Eesti looduse mõttekoja üks eestvedajaid, akadeemik Urmas Kõljalg. „Tahaksime, et nendest saaks osa võimalikult suur hulk inimesi ja just selleks olemegi uue sarja ellu kutsunud. Loengute lisaväärtuseks on eestikeelse teaduskeele ja terminoloogia areng, mille osas teeme tihedat koostööd Eesti Keele Instituudiga.“

Kõiki loenguid saab vaadata nii reaalajas otseülekandena kui ka hiljem salvestusena UTTV arhiivist. Loengusarja ühe koostööpartneri, Tartu Ülikooli raamatukogu abiga andmebaasistatakse kõik doktoritöödes kasutatud eestikeelsed terminid ning tehakse samuti avaandmetena kõigile kättesaadavaks.
„Loodame väga, et meie teaduse saavutused jõuavad loengute abil paremini ka innovatsiooniga tegelevate ettevõtjateni,“ sõnas Kõljalg. „Kindlasti väärivad meie noorte teadlaste tööd edasisi arutelusid, sest potentsiaali aidata kaasa uutele, meie riiki ja ühiskonda edasiviivatele lahendustele on neis igal juhul. Meie aitame noortel teadlastel oma saavutusi tutvustada.“

Loengusarja avaettekande tegi 27. mail 2021 Elin Soomets Tartu Ülikoolist, kes rääkis oma doktoritööst „Suunisliigid märgalakoosluste taastamisel“ („Focal species in wetland restoration“), mille ta kaitses 11. septembril 2020. Esimesed loengud toimusid Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskuse suures saalis. Peale LUSi maja taasavamist jätkuvad loengud juba sealsetes ruumides. Tallinnas saab reaalajas esitlusi ja ülekandeid  jälgida Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu peamajas, Uno-saalis (Rävala pst. 10).

Lisaks Tartu Ülikoolile, Eesti Maaülikoolile, Tallinna Ülikoolile, TalTech´ile ning Eesti nelja suuremat ülikooli ühendav doktorikoolile tehakse projekti käigus koostööd ka Teaduste Akadeemia, Tartu linna ja  Kunstiakadeemiaga.

Lisateave:
Maris Hindrikson
maris.hindrikson@ut.ee
5542532