TeorBio 50. kevadkool

Poolesajas teoreetilise bioloogia kevadkool „Bioloogilise mõtte areng“ ootab osa saama

26.–28. aprillini tähistab pikaajalisim järjepidevalt toimuv valdkondadevaheline ja -ülene teoreetilise bioloogia mõttekoda 50. toimumiskorda. Kolm päeva kestval juubelikonverentsil võetakse vaatluse alla bioloogiliste teooriate ja eluteadusliku mõtte areng.

„Ettekannetes arutletakse erinevate bioloogiateooriate ja -kontseptsioonide üle, käsitledes nende arengut viimase poole sajandi (või ka pikema aja vältel) ning tehes läbimõeldud oletusi järgnevaks pooleks sajandiks – kuidas need teooriad ja kontseptsioonid võiksid edasi areneda, millises suunas ja millistele olulistele vaheastmetele jõuda,“ räägib kevadkoolide algataja ja ideeline hing professor Kalevi Kull.

„Kevadkool leiab sel korral aset Theorbiologicumiks nimetatud Oecologicumis,“ lisab kauane eestvedaja ja kogumiku Schola Biotheoretica toimetaja professor Lauri Laanisto.

Teoreetilise bioloogia kevadkooli korraldab Eesti Loodusuurijate Seltsi teoreetilise bioloogia sektsioon. Kevadkool on 1975. aastast kokku toonud erinevate põlvkondade teadlasi, uurijaid ja kaasamõtlejaid ning võtnud vaatluse alla paljud erinevad teemad evolutsiooniteooriast ja süstemaatikast matemaatilise modelleerimise ja biomeetriani, aga ka bioloogia filosoofilised probleemid ning bioloogia ideede ajaloo. Teoreetilise bioloogia kevadkool on teeviit Eesti teadusmaastikul, milles võrsuvatest uutest valdkondadevaheliselt teineteist võimendavatest-täiendavatest teadmistest saab populariseerival viisil ühiskonda peegeldudes osa Eesti teadus- ja kultuuriloost.

Ürituse kava

Reede, 26. aprill (Oecologicum, Liivi 2)

13.30 – kogunemine ja kohv
14.00 – kevadkooli alustamine
14.30 – Üldbioloogia teooria

 • 14.30  Kalevi Kull „Teoreetiline bioloogia, eriti Waddingtoni konverentsidest saati“
 • 15.00  Edit Talpsepp „Bioloogiafilosoofia arengust: liigid, essentsialism ja evolutsiooniteooria retseptsioon“
 • 15.30  Erki Tammiksaar ja Ken Kalling „Teaduslooline vaade Eesti teoreetilise bioloogia arengule“

16.00 – sirutus
16.30 – Arenguteooria

 • 16.30  Toomas Tammaru „Kehasuuruse evolutsiooniline ökoloogia“
 • 17.00  Oive Tinn „55 aastat elu koos Siluri sõsaratega: „kirbu rautamisest“ globaalsete rekonstruktsioonideni“
 • 17.30  Toomas Tiivel „Sümbiogeneesi teooria“

19.00 – koosviibimine LUS-i saalis (Struve 2). Schola Biotheoretica kogumiku esitlus.

Laupäev, 27. aprill (Oecologicum, Liivi 2)

9.00 – Korra otsingu teooria

 • 9.00    Toivo Maimets „Kasvajatest ja bioloogia meinstriimist“
 • 9.30    Maido Remm „Biomolekulide järjestuse määramine ja analüüs: teadusliku mõtte areng“
 • 10.00  Talis Bachmann ja Jaan Aru „Psühhofüsioloogiast närvirakuni ja vastupidi: teadvuse neurobioloogiliste teooriate olnud ja tulevastest arengutest“

10.30 – sirutus
11.00 – Elurikkuse teooria

 • 11.00  Meelis Pärtel „Liigifondi ja tumeda elurikkuse käsitlused ökoloogias“
 • 11.30  Lauri Laanisto „Heterogeensus ja liigirikkus – ökoloogiliste alusarusaamiste kõikuvast kujunemisest ja perspektiividest“
 • 12.00  Olavi Kurina „Entomoloogiline süstemaatika ja uute putukaliikide kirjeldamine“

12.30 – lõuna (omal käel)
14.30 – Elu hoidmise teooria

 • 14.30  Jaanus Harro „Ängistusega teelahkmel ehk näide neuropsühhobioloogiliste teooriate sünniraskustest“
 • 15.00  Asko Lõhmus „Looduskaitse teadusliku mõtte areng“
 • 15.30  Silvia Lotman ja Aleksei Lotman „Elurikkuse kriisi mõtestamis- ja tõkestamiskatsete poolsajand“

16.00 – sirutus
16.30 – Arutelu (teooria)
19.00 – Koosviibimine LUS-i saalis (Struve 2). S. J. Gouldi raamatu „Imeline elu“ esitlus

Pühapäev, 28. aprill (Oecologicum, Liivi 2)

9.00 – Üldine teooria

 • 9.00    Silver Rattasepp „Organismide ümbermõtestatud ajalugu: pürgivad elusolendid“
 • 9.30    Ott Puumeister „Gilles Deleuze ja Félix Guattari elamise kunstidest“
 • 10.00  Marek Tamm „Kuidas lõimida looduslugu ja ajalugu?“

10.30 – sirutus
11.00 – Elu edasiandmise teooria

 • 11.00  Kurmo Konsa „Informatsiooni mõistest teoreetilises bioloogias geneetika ja neuroteaduste näitel“
 • 11.30  Tiina Elvisto „Eluteaduse õpetajate erialased koostöövõrgud Johannes Käisist tänapäevani“

12.00 – kevadkooli lõpetamine

Selleks, et korraldajad teaksid Sind oodata, palun täida registreerumisvorm.

Teoreetilise bioloogia kevadkoole korraldab Eesti Loodusuurijate Seltsi teoreetilise bioloogia sektsioon, tänavuse aasta kaaskorraldajad on Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool. Kevadkooli toetab Eesti Teadusagentuur.

Kohtumiseni kevadkoolis!

Lisateave:
Lauri Laanisto
5563 6784
lauri.laanisto@ut.ee