Teoreetilise bioloogia sektsioon

Esimees: Lauri Laanisto
e-mail: lauri.laanisto@ut.ee

Teoreetilise bioloogia sektsioon ELUSi juures asutati 1977. aastal, millega sai ametliku vormistuse 1974. aastal bioloogiatudengite poolt loodud teoreetilise bioloogia grupp.
Sektsioon on olnud aktiivne teoreetilise bioloogia alaste arutelude korraldaja; koosolekutel on esinetud paljude huvitavate ettekannetega alates evolutsiooniteooriast ja süstemaatikast ning lõpetades matemaatilise modelleerimise ja biomeetriaga, lisaks veel käsitlused bioloogia filosoofiliste probleemide ning bioloogiliste ideede ajaloo kohta.
Sektsioon on korraldanud ka iga-aastasi teoreetilise bioloogia kevadkoole, pühendudes 3-4 päeva jooksul mõnes Eestimaa looduskaunis kohas näiteks sellistele huvitavatele teemadele nagu «Raku teooria», «Stohhastilised mudelid bioloogias» või «Soo teooria». Neil on olnud toimet eestikeelsele teadusterminoloogiale ning kogu eesti bioloogilisele teaduselule. Kevadkoolide ettekannete põhjal on publitseeritud seeriaväljaandena artiklikogumikku «Schola Biotheorethica». Selle mõju üheks väljenduseks on kaks inglisekeelset kogumikku kogumikku «Lectures in Theoretical Biology» (1988 ja 1993, toimetajad prof. Kalevi Kull ja prof. Toomas Tiivel).
1993. aastal sündinud Jakob von Uexkülli Keskus on suuresti välja kasvanud teoreetilise bioloogia sektsioonist, millega bioloogia humanitaarsem osa ja bioloogia filosoofilised probleemid jäid rohkem Uexkülli Keskuse kanda, teoreetilise bioloogia loodusteaduslikum ja matemaatilisem osa enam teoreetilise bioloogia sektsiooni hooleks. Kevadkoole korraldatakse aga üheskoos.
Sektsioonil on alates 1994. aastast oma elektrooniline postiloend (teorbio@lists.ut.ee)

Teoreetilise bioloogia ja geoloogia ühine sügiskool 25-26. septemeber 2020:

Teoreetilise bioloogia ja geoloogia ühine sügiskool | Maateaduste ja ökoloogia doktorikool (ut.ee)

Schola Biotheoretica XLVI (elus.ee)