Vaatlusvõrkude komisjon

Vaatlusvõrkude komisjoni töö on võrreldes vaatlusvihikute välja saatmise ja kogumisega muutunud. Alates 2009.a. on loodusehuvilistele kasutada Loodusvaatluste andmebaas, mis on mõeldud nii andmete kogumiseks kui ka nendest ülevaate saamiseks: http://loodusvaatlused.eelis.ee