TBK 2019 1. ringkiri

Teoreetilise bioloogia kevadkool 45

toimub 26.–28. aprillil 2019, ühes Eestimaa kaunis kohas teemal BIOGEOGRAAFIA.

Võtame tähelepanu alla eluslooduse leviku ajas ja ruumis. Seda uurib biogeograafia, mis kirjeldab ja seletab kuidas liigid, kooslused või mingid olendite omadused ruumis paiknevad, ja miks just nii. Milline vahekord on paiksusel ja rändel. Kuidas kujuneb elurikkuse ruumimuster.

Mõned teemad veel, mis vääriksid arutamist:

biogeograafia mudelid ja teooriad;
biogeograafia kujunemislugu;
biogeograafia teisenemine (makroökoloogia, levikumudelid, bioklimaatiline modelleerimine jms);
liikide liikumine (sisse – ja väljarändamine, paiksus, invasiivsus);
Eesti looduse loomulik jaotus regioonideks (eluslooduse atlased);
kultuuride, keelte ja ökosüsteemide leviku seosed;
mis on paigapära;
jm.

Asjakohane on meenutada, et biogeograafia rajajaid Alexander von Humboldt sündis 250 aastat tagasi. Et Tartus asutati juba 1929. aastal Balti taimegeograafide vabaühing. Viimasel aastakümnel on biogeograafia vastu huvi maailmas taas tõusnud. Saarte biogeograafia teooria sai just pool sajandit vanaks, ja biogeograafiast välja arenenud makroökoloogia tähistab tänavu 30. sünnipäeva.

Ootame osavõttu ja kaastöid Schola Biotheoretica 45. köitesse. Lisaks teaduslikele artiklitele ootame tekste ka rubriiki "Kirjud teod", kuhu sobivad kroonika, mälestused, kurioosumid, huumor ja eksperimentaalsed/avangardsed käsitlused.

Suulise ettekande aeg on eeldatavasti kuni pool tundi. Kirjalikke kaastöid ootame 20. märtsi hommikuks aadressile laanisto{ät}ut.ee . Artikli soovitav pikkus on 4000–12000 tähemärki ja kuni 5 mustvalget joonist või tabelit; läbi rääkida saab ka mahukamate asjakohaste kaastööde osas.

Ringkirjad avaldatakse ka aadressil https://www.elus.ee/tbk/

Eelnevaid kogumikke näeb aadressil https://kevadkool.elus.ee

ELUS teoreetilise bioloogia sektsioon

Teoreetilise bioloogia kevadkool toimub EMÜ ASTRA projekti "Väärtusahelapõhine biomajandus" ja TÜ ASTRA projekti "Per Aspera" toel.