TBK 2020 1. ringkiri

Schola Biotheoretica XLVI

Teoreetilise bioloogia kevadkool toimub 24.–26. aprillil 2020 ühes Eestimaa väikelinnas, teemal TIHEDALT KOOSELAMISE TEOORIA.

Elu on alailma puntras koos. Tiheasustust leiab nii rakkude sees, kus kuhjuvad organellid, tohutute linnuparvede asualadel, liikidest läbisegi lõimunud kooslustes, kuni sipelgate ja inimeste rajatud suurlinnadeni välja. Elatakse üheskoos, ühiseluliselt, ühiskondlikult. Kuid mitte alati ühel meelel.

Seekordses kevadkoolis võtamegi tähelepanu alla tihedalt koos olemise ja elamise võlud ja valud, ja selle üldistused üle erinevate bioloogiliste organisatsioonitasemete. Mis juhtub biosüsteemi ja selle struktuuriga, kui elusolendid on tihedamalt või tihedamini koos. Kuidas kujunevad, ja mis vormib ruumi- ja ajamustreid elu kõrge kontsentratsiooni puhul.

Mõned teemad ses seoses, mis vääriksid arutamist:
kuidas kujuneb transporditeede võrgustik (nii organismi sees kui ümbruses);
kommunikatsioonivõrkude reeglipärad;
linnaökoloogia kujunemislugu;
erinevad organismirühmad ning elurikkus tiheasustustes;
aineringed, puudu- ja ülejäägid, kumulatsioon ja tühjakstõmme;
linnamaastik, arhitektuur, maheplaneerimine;
sümbioosi, parasitismi ja asotsiaalsuse kooselu;
sotsiaalsus ja agressiivsus;
linna atraktiivsus võõrliikidele;
tiheda ja hõreda elu suhe ja jaotus;
hulkraksus kui linnalisus;
nähtused, mis tulenevad tihedast kooselust;
jm.

Asjakohane on meenutada, et Eestis on linnaelu uurinud juba geograaf Edgar Kant ja ökoloog Viktor Masing, ja et sipelgaühiskondadega on tegelenud Vambola Maavara ja Ants-Johannes Martin. Ent globaalsed arengud nõuavad tiheda kooselu võimaluste, tagajärgede ja seaduspärade mõistmist kogu bioloogilises sügavuses.

Ootame osavõttu ja kaastöid Schola Biotheoretica 46. köitesse. Lisaks teaduslikele artiklitele ootame tekste ka rubriiki "Kirjud teod", kuhu sobivad kroonika, mälestused, kurioosumid, huumor ja eksperimentaalsed/avangardsed käsitlused. Kevadkoolis loodame kuulda ligikaudu poole tunni pikkusi ettekandeid.

Kirjalikke kaastöid ootame 15. märtsi hommikuks aadressile laanisto@ut.ee. Artikli soovitav pikkus on 4000–12000 tähemärki ja kuni 5 tabelit või soovitavalt mustvalget joonist; läbi rääkida saab ka mahukamate ja kirevamate asjakohaste kaastööde osas.

Ringkirjad avaldatakse ka aadressil https://www.elus.ee/tbk

Eelnevaid kogumikke näeb aadressil https://kevadkool.elus.ee

ELUS, teoreetilise bioloogia sektsioon

Teoreetilise bioloogia kevadkool toimub EMÜ ASTRA projekti "Väärtusahelapõhine biomajandus" ja TÜ ASTRA projekti "Per Aspera" toel.