TBK 2022 1. ringkiri
TBK 2022 2. ringkiri
TBK 2022 kava
TBK 2022 registreerumisvorm
Registreerumine on lõppenud.
Ametlik registreerumine on küll lõppenud, aga kui ikkagi on soov kevadkoolis osaleda, siis tuleks sellest märku anda aadressil laanisto@ut.ee.

Palume tasuda osalustasu (20EUR, tudengid ja pensionärid 10EUR)
ühele MTÜ Eesti Looduseuurijate Seltsi kontodest; Swedbank a/a EE10 2200 2210 4117 9863, SEB a/a EE71 1010 1020 0024 4000, selgitusreale: TeorBio 47
, saajaks märkida MTÜ Eesti Looduseuurijate Selts Eesti Teaduste Akadeemia juures
Osalustasus sisaldub transport (Tartust ja Tallinnast), ööbimine, toitlustus ning Kevadkooli kogumik. Osavõtumaksu on võimalik tasuda ainult ülekandega. Makse mittelaekumisel registreerumine tühistatakse.

Seoses pandeeemiaga palume teada anda, kas te olete läbi põdenud ja/või vaktsineeritud. Vaktsiinide osas, palume teada anda mitu korda ja milline vaktsiin. Vastava info saab lisada lahtrisse muu oluline Kohapeal on vaktsineerimist või läbipõdemist kinnitava tõendi kontroll.